Ritning översikt ovanifrån Duveryd-Janneberg

Janneberg – Duveryd

I mötet mellan Karlshamn och Asarum planerar vi för en ny, grönskande stadsdel med plats för bortåt 2 000 nya bostäder och område för handel. Här gör vi plats för flerbostadshus, radhus och småhus. Det ska finnas boende som passar i livets alla skeden och har nära till det mesta!

Området Janneberg – Duveryd består egentligen av tre områden:

Jannebergsområdet är ungefär 110 hektar stort, och just nu tar vi fram ett planprogram för området. Där siktar vi på att fördela marken så att 34 hektar blir bostäder, 24 hektar blir gatumark, 32 hektar blir natur- och parkmark. Där lämnar vi också 13 hektar öppet för verksamheter.  I området planerar vi för centrumbildningar, skolor, vårdboende, verksamheter och annat som kan dra nytta av det geografiska läget och de goda kommunikationsmöjligheterna. Jannebergsområdet ligger i direkt anslutning till E22 och Duveryds nya sällanköpsområde.

Duverydsområdet är Karlshamns nya handelsområde för sällanköp. På delar av området finns också ett perfekt etableringsläge för verksamheter inom handel, lager, logistik och liknande. Området är på totalt cirka 40 hektar och ligger precis intill E22. Där finns ett trafikintensivt skyltläge med markytor fördelat norr och söder om E22 och ligger i direkt anslutning till avfart Europaväg 22 och riksväg 29. Markytorna ägs av Skåneporten fastigheter AB, som just nu detaljplanerar för området.

Duveryd 1 är det större området i norr (310 000 m ²). Där planerar vi för sällanköpshandel och handel med skrymmande varor.

Duveryd 2 är det mindre området söder om E22 (50 000 m²). Här har vi en något mer flexibel detaljplanering. Det här kan vi tänka oss är ett utmärkt etableringsläge för verksamheter inom handel, lager, logistik och liknande.

Är du som företagare intresserad? Läs mer om respektive område på objektvision.se:

Duverydsområdet del 1
Duverydsområdet del 2

Jannebergsområdet
Jannebergsvägen 5 – Jannebergs gård