På foto syns Mathias Wijk, näringslivschef, Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd, Nina Andersson, Svenskt Näringsliv, Daniel Wäppling, kommundirektör och Magnus Gärdebring (M), oppositionsråd.
Fr.v: Mathias Wijk, näringslivschef, Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd, Nina Andersson, Svenskt Näringsliv, Daniel Wäppling, kommundirektör och Magnus Gärdebring (M), oppositionsråd. Foto: Leila Rudelius
kommun

Utvecklingsprogram ska stärka företagsklimatet

Karlshamns kommun är en av Svenskt Näringslivs tio utvalda kommuner som under året ska delta i ett nationellt utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet. Utveckling av kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i de lokala företagen.

Det är tredje året som Svenskt Näringsliv driver sitt utvecklingsprogram som innehåller fyra utbildningsträffar där de deltagande kommunerna får utbildning och utbyter erfarenheter. Varje kommun får en mentorskommun att bolla med både under och efter programmets slut.

– Det är inte klart vilken kommun som blir mentor till Karlshamn än, säger Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Näringslivsfrågor är högt prioriterade

Kravet för att medverka i utvecklingsprogrammet är att näringslivsfrågan är högt prioriterad av kommunen.

– Vi har en bred politisk enighet om att satsa på näringslivsfrågorna och är tacksamma att få ta del av detta program som ska hjälpa oss att hitta modeller att jobba utifrån, skruva och förändra vårt bemötande gentemot företagarna. Att dessutom kunna ta lärdom av andra kommuners misstag och framgångar är ett stort plus, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har stor möjlighet att styra innehållet

Innehållet i utvecklingsprogrammet skräddarsys efter varje kommuns behov där kommunerna själva har möjlighet att styra workshopparnas inriktning och utveckling. På de fyra träffarna under året kommer både tjänstemän och politiker att närvara. Från Karlshamns kommun deltar Daniel Wäppling, kommundirektör, Mathias Wijk, näringslivschef, Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Magnus Gärdebring (M), oppositionsråd.

– Jag kommer att vara med ibland för att stötta och eftersom det kommer att vara olika inriktningar på träffarna så kommer även olika tjänstemän att bjudas in beroende på vilket ämne som ska diskuteras, säger Nina Andersson.

 Rankingsiffror får inte blir ett ankare

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning där företagare runt om i landet får svara på frågor om det lokala företagsklimatet. Undersökningen ger en uppfattning om var i landet det finns bäst förutsättningar för att starta och driva företag. Förra året föll Karlshamn i rankingen och hamnade på plats 277 av Sveriges 290 kommuner.

– Vi har gjort en hel del insatser de senaste åren som ännu inte återspeglats i Svenskt Näringslivs undersökning och vi har faktiskt förbättrat oss i alla parametrar utom en, men då alla andra kommuner också förbättrat sig så hamnade vi ändå långt ner på listan, säger Per-Ola Mattsson.

– Vi jobbar hela tiden mot enskilda företagare för att nå fram med våra tjänster och annat som görs, men har svårt med kommunikationen, vilket vi nu bland annat ska få hjälp att förbättra, säger Mathias Wijk, näringslivschef.

– Det är viktigt att rankingssiffror inte blir ett ankare som sänker oss utan sporrar oss istället. Nu handlar det om att vända en oceanångare. Att vi är med i detta utvecklingsprogram ger en positiv signal till både våra anställda och till företagen, säger Magnus Gärdebring, (M) oppositionsråd.

Nu ska jädra anamma ingjutas i kommunen

Några nyckelfaktorer till att bli en framgångsrik företagskommun menar Nina Andersson är att få med sig hela organisationen, att jobba med och förbättra servicen vad gäller upphandling, bygglov, tillstånd och tillsyn.

– Lyckas man med det interna arbetet har man kommit långt!

– Det handlar om att ingjuta någon slags jädra anamma i kommunen och att göra något riktigt bra av detta, säger Daniel Wäppling, kommundirektör.