Fyra personer står utanför sjukhuset i Karlshamn.
Ansvariga för FRG Magnus Florén och Mikael Svensson tillsammans med Ulrika Hägvall Lundberg, biträdande säkerhetsskyddschef och Mats Hadartz, säkerhetschef i Karlshamns kommun utanför trygghetspunkten som riggades under dagens beredskapsövning.
kommun

Trygghetspunkt testas under masskadeövning

Den 27 september övar Karlshamns kommun och Region Blekinge krishantering på sjukhuset i Karlshamn tillsammans med bland annat Frivilliga resursgruppen och räddningstjänsten västra Blekinge. Syftet är att stärka krisberedskapen genom att öva på att samverka och rigga en trygghetspunkt för stöd åt drabbade.

Scenariot som övas handlar om ett stort antal skadade personer som ska omhändertas. Övningen utgår från ett scenario med många skadade efter en terrorattack under en musikfestival i västra Blekinge.

− I normala fall tar vi inte emot den här typen av större skadehändelser i Karlshamn, det är den beredskapen vi behöver bygga upp. Detta är en övning av masskadeplanen i både teori och praktik, säger en av de ansvariga för övningen, beredskapsläkare Lisa Stokseth.

Övningen är en samverkansövning mellan Karlshamns kommun, Region Blekinge, Räddningstjänsten västra Blekinge, Frivilliga resursgruppen (FRG) och Frivilliga automobilkåren (FAK).

Informationsskylt om Karlshamns kommuns trygghetspunkter.

Mobila trygghetspunkter inrättas i kommunen vid behov av stöd i samband med större samhällsstörningar.

− Övningen fyller två viktiga funktioner för oss i Karlshamns kommun. Vi och kommunens frivilliga resursgrupp, FRG, får prova på att ställa i ordning en trygghetspunkt och öva att ta emot olika personer. Övningen är också en möjlighet för kommunen att visa allmänheten en del av den beredskap vi nu bygger upp för att kunna ge stöd för att hantera olika typer av påfrestningar, säger Mats Hadartz, säkerhetschef i Karlshamns kommun.

Om kris, katastrof eller ytterst krig drabbar samhället sätts hälso- och sjukvården i Sverige på hårda prov. För att stärka sjukvårdens möjligheter att hantera den typen av situationer krävs det övning, både internt inom organisationen och tillsammans med andra aktörer. Regionen precis som övriga samarbetsparter genomför flera övningar varje år.

−  Genom att öva tillsammans stärker vi vår krisberedskap och vår samverkan. Det är oerhört viktigt för alla parter. Nu fastställer vi de förmågor vi behöver ha i både freds- och kristid, säger Lisa Stokseth.