Foto på ett hjärta med en kniv i .
stod

Kampanjen lär unga om hälsosamma relationer

För femte året i rad lanseras kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”, en kampanj som Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se står bakom. I Karlshamns kommun är det andra året som kampanjen genomförs på de kommunala högstadieskolorna och gymnasieskolan. Kampanjen pågår under februari och mars.

”Svartsjuka är inte romantiskt” ses som ett viktigt inslag i arbetet att förebygga ohälsosamma relationer och våld i ungas parrelationer. Meningen är att väcka eftertanke hos ungdomarna, att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation och inte. Att våld inte bara behöver vara fysiska handlingar utan kan komma i uttryck på andra vis. Ungdomarna behöver få veta vart de ska vända sig för att kunna läsa mer om detta men även vart de ska vända sig för att få stöd. Viktigt är även att de vuxna som arbetar med våra ungdomar är medvetna om att våld i nära relation även kan förekomma i de ungas parrelationer och hur detta kan se ut.

Inom Karlshamns kommun finns anställda som kan hjälpa ungdomar att komma ur en relation som är våldsam. Här kan du som utsatt läsa mer om vilket stöd du kan få.

Webbsidan Svartsjuka är inte romantiskt riktar sig både till ungdomar och de som jobbar med ungdomar. Där kan ungdomar som är utsatta, oroliga för en vän, eller är den som utsätter en annan hitta stöd och hjälp. Där finns också information om våld i ungas partnerrelationer och stödmaterial till den som jobbar med unga.