Öppna tangentbordsmeny
miljo

Studie visar att barn behöver mer grönområden

Hur god tillgång har barn till grönområden i tätorten Karlshamn? Landskapsarkitektstudenten Ida Holmberg har fördjupat sig i frågan och ser behov av större tillgång till grönområden.

I naturen sker viktiga processer som vi människor har stor nytta av, och dessutom får naturen oss att koppla av och må bra – det kallas ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster delas in i fyra olika områden; grundläggande, sociala och kulturella, försörjande och reglerande tjänster.

Ida Holmberg läser till landskapsarkitekt på SLU i Alnarp. Under två månader har hon undersökt barns tillgång till grönytor och så kallade skolskogar som skapar möjlighet till lek, träning, lärande och rekreation i Karlshamns tätort.

Arbetet fokuserar på skolskogar och andra grönytor som pedagoger har pekat ut att skolorna använder. Boverkets riktlinjer på max 300 meter ligger till grund för vad som räknas som tillgängligt avstånd.

− Resultatet förvånade mig lite. Det finns flera förskolor och grundskolor i Karlshamns tätort som inte har grönytor på tillgängligt avstånd, säger Ida Holmberg.

Sammanfattning av resultatet

  • Det finns behov av mer grönytor i Karlshamns tätort
  • Sämst tillgång har förskolorna Norreport, Daggkåpan, Regnbågen och Möllebacken samt Bodestorpsskolan
  • Markastugylet, Väggaparken nyttjas i hög grad – viktiga att skydda

Förslag till åtgärder

  • Analysera vilka barriärer som hindrar tillgången till gröna ytor
  • Prata med barnen och fånga deras perspektiv
  • Anlägg mer grönområden i den täta staden
  • Skydda viktiga naturmiljöer
  • Analysera hur man kan höja naturvärdena i skolskogar

Eftersom många kommuner förtätar på bekostnad av grönområden är det viktigt att lyfta betydelsen av stadsnära natur menar Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef i Karlshamns kommun.

− Proffsigt och bra praktikarbete! Att samarbeta med studenter från högskolor och universitet bidrar med ny och färsk kunskap. Vi kommer att ha nytta av Ida Holmbergs studie i revideringen av översiktsplanen, säger Emina Kovacic.