Pierre Adolfsson, Karlshamn, och Tom Dennheim, Ronneby, är två av volontärerna.
Pierre Adolfsson, Karlshamn, och Tom Dennheim, Ronneby, är två av volontärerna.
omsorg

Stort gensvar för volontärarbete i kommunen

Karlshamns kommun har fått ett stort gensvar från allmänheten som vill hjälpa till med insatser i samband med Coronapandemin. Ett 70-tal personer har anmält intresse för volontärarbete och under måndagskvällen hölls det första utbildningstillfället på Rådhuset.

Karlshamns kommun höjer beredskapen och förbereder för en eventuell upptrappning av situationen till följd av Coronapandemin. I förra veckan gick Karlshamns kommun ut med en förfrågan till allmänheten via e-tjänst om intresse för volontärarbete, främst inom omsorgsförvaltningen och förvaltningen för Arbete och välfärd, och gensvaret har varit stort.

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun, var på plats vid det första utbildningstillfället i Rådhussalen.

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun, var på plats vid det första utbildningstillfället i Rådhussalen.

– Det är naturligtvis glädjande att så många är intresserade och vill hjälpa till. Vi har kontroll över situationen i dagsläget men vi vill förbereda oss på det värsta scenariot, säger Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Utbildningen av volontärerna sker i omgångar med fokus på basal hygienkunskap. Nästa utbildningstillfälle genomförs på torsdag den 2 april men fler utbildningstillfällen kan komma att bli aktuella beroende på hur situationen utvecklas och behovet av volontärinsatser ser ut. De 70-tal volontärer som har anmält intresse är i varierande åldrar och från skiftande professioner.

– Situationen lär oss samverka på många olika plan. Även internt i organisationen har vi stort samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen med personal som går in och stöttar upp omsorgen på olika sätt, till exempel när det gäller mattransporter inom hemtjänsten och med andra praktiska insatser, säger Torill Skaar Magnusson.

Volontärerna kommer att arbeta med så kallade icke vårdnära uppgifter. Det kan handla om att hjälpa till med promenader, tvätt, disk, dukning och socialt umgänge.

– Vi har kartlagt och rangordnat insatserna som görs i omsorgen och skalat av de icke vårdnära uppgifterna från vård- och omsorgspersonal. När den vårdande personalen måste fokusera på de vårdande och livsuppehållande insatserna, behövs stöttning för omsorgsinsatserna, säger Torill Skaar Magnusson.

Anders Nielsen, måltidschef i Karlshamns kommun, leder volontärernas utbildning. Kursinnehållet omfattar områden som hälsofaror, personlig hygien och rengöring.

– Det som är extra viktigt att tänka på som volontär att målgruppen för insatserna är människor i den direkta riskgruppen. Att följa uppbyggda rutiner och råd är jätteviktigt, säger Anders Nielsen.

Bert Bengtsson, samordnare inom förvaltningen för Arbete och välfärd, är även en av samordnarna för volontärinsatserna. Han är positivt överraskad över det stora gensvaret från allmänheten.

En av samordnarna för volontärinsatserna är Bert Bengtsson, anhörigsamordnare och samordnare uppdrag psykisk hälsa inom förvaltningen för Arbete och välfärd, och Anders Nielsen, måltidschef i Karlshamns kommun, leder volontärernas utbildning i hygienkunskap.

– Vi tar tacksamt emot alla som vill hjälpa till och för att säkerställa skyddet för volontärerna själva och de människor de möter, är vi noga med samordningen och utbildningen, säger Bert Bengtsson.

Pierre Adolfsson, Karlshamn, och Tom Dennheim, Ronneby, är två av volontärerna. För dem var det självklart att hjälpa till.

– Jag är på väg att flytta till Karlshamn och läste att Karlshamns kommun söker volontärarbetare till omsorgen. Det är självklart att man ställer upp för samhället när det behövs, det hoppas man ju själv när man blir gammal och behöver hjälp, att det finns människor som vill ställa upp, säger Tom Dennheim.

Pierre Adolfsson lyfte ensamheten bland äldre.

– Många äldre har inte anhöriga eller nätverk som kan hjälpa till. Jag vill bidra med det jag kan, säger Pierre Adolfsson, som även har initierat Facebook-gruppen Corona-akuten för människor som vill eller behöver hjälp.

Text och foto: Krisztina Andersson