En likvärdig skola.
Jennie Söderlind och Sofie Hasselberg, lärare på Sternöskolan i Karlshamn, är projektledare för satsningen ”En likvärdig skola”.
skola

Sternöskolan skapar läsglädje i skolövergripande läsprojekt

En likvärdig skola för alla, det är syftet med det skolövergripande läsprojektet på Sternöskolan i Karlshamn. Det handlar om ett språkutvecklande arbetssätt som involverar såväl elever som lärare, en unik modell som väcker intresse även hos andra skolor.

Det är mot bakgrund av den nationella satsningen ”En likvärdig skola” som Sternöskolan initierat till att få starta projektet. I samarbete med utbildningsförvaltningen har skolan ansökt om statliga medel för att kunna bedriva projektet i syfte att utveckla läsandet, skrivandet och språkinlärningen i strävan att skapa en mer likvärdig skola.

–Det finns skillnader mellan pojkar och flickor i resultat kring läsförståelse och läskunnighet. De senaste åren har läskunnigheten och läsförmågan sjunkit bland elever, därför har vi valt att satsa på just läs- och skrivfrämjande insatser, säger Jennie Söderlind, lärare på Sternöskolan, och som tillsammans med lärarkollegan Sofie Hasselberg, driver läsprojektet.

För 10–12 år sedan var det 78 procent av barnen  som fick böcker lästa för sig i hemmen. Idag är siffran nere på 36 procent. En 6-åring har cirka 5 000–7 000 ord med sig när hen börjar skolan och en 17-åring, med regelbunden läsning under uppväxtåren, har ett ordförråd på cirka 50 000–70 000 ord. Motsvarande siffra för de 17-åringar som inte har fått böcker lästa i hemmen och som inte läser regelbundet är cirka 15 000–17 000 ord.

Läsglädje och att se sig själv som en aktiv läsare och läsdeltagare, är några av målen i projektet.

–Just 50 000 ord är vad som krävs för att kunna tillgodogöra sig innehållet i en dagstidning. Det här är en demokratifråga, barn får olika förutsättningar med sig in i vuxenvärlden genom sitt ordförråd, säger Jennie Söderlind.

–När det gäller de digitala läsplattformarna så har Skolverket konstaterat att digital läsning inte gynnar läsförståelsen på samma sätt som tryckt text. Med all forskning och fakta kring läsning och språkutveckling, ville vi göra något för att inspirera till läsning i böcker och öka läsglädjen, säger Sofie Hasselberg.

I höstas påbörjades det förberedande arbetet med planering och upplägg inför projektstarten. Direkt efter jullovet startade projektet där alla elever och pedagoger i samtliga årskurser är involverade. Även personal inom fritidsverksamheten och modersmålsundervisningen är knutna till läsprojektet.

En språkvägg med ord från bokens innehåll på flera olika språk, skapar intresse och ökar känslan av samhörighet. Språkväggen pryder entrén till Sternöskolan.

-58 procent av eleverna på Sternöskolan har ett annat modersmål än svenska. Det gör det än mer angeläget att jobba med språk, läsförmåga och kommunikation, menar Jennie Söderlind.

–Vad gör det med oss individer om vi inte förstår språket? Det skapar ensamhet och sänker självkänslan. Du kan vara oerhört kompetent inom ett ämne men om du inte kan göra dig förstådd och uttrycka dina tankar kan du heller inte förmedla din kunskap eller ta till dig kunskapen. Här ska alla inkluderas, ingen ska känna sig utanför. Våra flerspråkiga elever använder alla sina språk, språket är en tillgång och resurs. Inga av våra elever, oavsett modersmål, ska hindras av språket utan använda sig av alla sina språkliga resurser, säger Sofie Hasselberg.

Det ska vara roligt att läsa och förstå det man läser. Sternöskolan satsar på läsglädje för både elever och lärare.

I projektet utgår Sternöskolan från Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Eleverna har fått var sitt exemplar i pocketform och klasserna läser ett kapitel i veckan för att sedan på olika sätt jobba vidare med det man har läst.

–Hur man jobbar med kapitlen är olika i klasserna och årskurserna. Ibland jobbar vi med textsamtal och diskuterar det vi har läst. Andra gånger lyfter vi fram centrala ord och begrepp och jobbar vidare med dem. Vi har också exempel där klasserna har valt ut händelser i boken som följs upp med olika skapande aktiviteter, säger Jennie Söderlind.

–Oavsett varifrån man kommer så är våra känslor och tankar kring rädsla, oro och glädje eller vad det nu kan vara, rätt lika. Hur tänker man på döden och livet i olika religioner? Mod och rädsla, vad är mod för mig? Samtalen berikar, det blir så mycket mer än att ”bara” ha läst en bok. Vi tar del av varandras tankar, likheter och olikheter men hittar gemenskapen i att vi delar något tillsammans som vi kan diskutera kring. Det har blivit många intressanta och engagerande samtal utifrån bokens innehåll, säger Sofie Hasselberg.

Elevers tankar och reflektioner ur boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren.

Läsprojektet på Sternöskolan pågår terminen ut och därefter följer en utvärdering. Fram till dess fortsätter projektledarna att tillsammans med övriga kollegor och elever på skolan att skapa läsglädje.

Nangijala som barnen tänker sig.

–Under projektets gång försöker vi skapa fina och mysiga läsmiljöer tillsammans med eleverna Vi jobbar med den gemensamma läsupplevelsen och då ska det synas i hela skolan, både inomhus och utomhus, säger Jennie Söderlind.

 

Fotnot: För den intresserade finns möjlighet att följa projektet på lasgladje.pa.sternoskolan (instagram) eller Läsglädje på Sternöskolan (Facebook).
Text och foto: Krisztina Andersson