Nuvarande Stadsbibliotekets barnavdelning.
kultur

Stadsbiblioteket får en ny barnavdelning

Nu bygger vi ut Stadsbiblioteket inne i Citygallerian. Här ska en helt ny barnavdelning växa fram och med mer yta ökar möjligheten för personal att kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt.

I samband med att Stadsbiblioteket flyttade från Ågatan till Citygallerian halverades bibliotekets yta. Sedan dess har både personal och besökare sett ett stort behov att få tillbaka den ursprungliga ytan på 2000 kvm för att kunna bedriva verksamheten på bästa möjliga sätt.

Barnavdelningen som är till för barn upp till 12 år, har störst behov av en förändring. Här finns det ett bra utbud av böcker men ingen sittyta för klasser eller läsning tillsammans med barn. Idag finns heller ingen yta för att ta emot författarbesök. Författarbesöken sker idag på Lokstallarna.

En ny större barnavdelning

Byggnationen av den nya barnavdelningen är igång och planen är att den ska vara klar till våren 2023. Den nya större avdelningen kommer att andas Blekinge och Karlshamn genom att använda ”från hav till skog” som tema för inredningen. Vid ingången möts man av ett anpassat område för de yngre och längre in kommer det finnas utrymme för en myshörna till de lite äldre barnen. Det kommer också finnas tillgång till en toalett på den nya avdelningen, vilken inte finns på den befintliga.

– Det känns fantastiskt roligt att vara en del av denna förändring och kunna erbjuda Karlshamns barn en ny förbättrad avdelning. Vi hoppas att det kommer bli en plats man vill åka till för en utflykt, säger Susanne Johnsson, bibliotekschef på Karlshamns kommun.

Samarbete med målgruppen

Projektgruppen för nya barnavdelningen har påbörjat ett samarbete med en förskolegrupp, en skolas bokråd och ett fritids från Karlshamns innerstad för att få målgruppens perspektiv på den nya avdelningen.

– Vi har berättat vad vi tänkt göra och de har fått komma med input om vad de känner och tänker. Samarbetet kommer fortsätta fram till oktober nästa år. Detta för att vi gärna vill att barnen också är delaktiga kring det färdiga resultatet, säger Susanne Johnsson, bibliotekschef på Karlshamns kommun.

Barnbibliotekarie Desirée Håkansson tillsammans med bibliotekschefen Susanne Johnsson på plats vid den nuvarande barnavdelningen. 

Då är nya stadsbiblioteket klart

Några veckor innan den nya barnavdelningen invigs kommer den befintliga avdelningen att stängas för att flytta över verksamheten till den nya lokalen. Efter att den nya barnavdelningen är klar kommer vuxenavdelningen på plan tre med dagstidningar och studierum att flyttas till den gamla barnavdelningen. Nuvarande vuxenavdelningen på plan tre kommer istället att bli en plats för författarbesök, utställningsyta, mötesplats och skaparverkad. Denna flytt planeras vara klar till årsskiftet 2023-2024. Det kommer inte att bli några förändringar för den resterande vuxenavdelningen som finns på plan två.