Fastighetsbolaget Lomma Tegelfabriks visionsbild över Hotel Carlshamn med spa-anläggning på övre plan. Illustration: Jonas Lloyd
kommun

Spaanläggning och nya bostäder i centrala Karlshamn

Karlshamns kommun har tillsammans med fastighetsbolaget Lomma Tegelfabrik och hotellbolaget Thanda Carlshamn tecknat avtal om utveckling av centralt belägna Hotel Carlshamn.

Lomma Tegelfabriks vision är att göra det populära hotellet i centrala Karlshamn till en destination. Anläggningen kommer bland annat att utöka sin verksamhet med gym och spaavdelning på husets översta plan, ett så kallat rooftop spa, med utsikt över vattnet. Lomma Tegelfabrik planerar även för en generös uteservering och byggnation av moderna bostäder i de centrala delarna av staden.

Karlshamn har en tydlig vision om att bli en kommun med 50 000 invånare. Ett ökat utbud av service, fler arbetstillfällen och satsningar på moderna bostäder bidrar till stadens attraktivitet.

− Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik, hyresvärd för Hotel Carlshamn.

− Vi har under en tid haft kontakt med Lomma Tegelfabrik och det är riktigt kul att företaget nu väljer att satsa och investera i Karlshamn, det vittnar om vår potential och attraktivitet, säger Mathias Wijk, etableringschef i Karlshamns kommun.

− Vi har ett mycket bra samarbete med Lomma Tegelfabrik kring utvecklingen i Karlshamn. Deras visioner för Hotel Carlshamn är spännande. Vi ser positivt på hur Karlshamns attraktionskraft ökar ytterligare och på att vi får fler bostäder i de centrala delarna av staden, säger Per-Ola Mattsson (s), kommunstyrelsens ordförande.

Lomma Tegelfabrik och Karlshamns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för hur utökningen ska se ut.

− Jag har sett det projekt företaget utvecklat framgångsrikt i Landskrona och kan konstatera att en kombination av hotellverksamhet och boende är oerhört positivt för det genererar liv och rörelse och bidrar till levande stadsbild säger Emina Kovacic, stadsarkitekt.

− Visionen är klar. Nu väntar en tids arbete för att skapa förutsättningar för att den ska bli verklighet. Vi hoppas kunna påbörja byggnationen inom ett till två år, säger Johan Tegner.