Foto på man som kantklipper med maskin vid väg
kommun

Sms till medborgare ska ge svar på samhällsservicen

På söndag, den första advent, kommer 3 300 slumpvalt utvalda personer i Karlshamns kommun att få ett sms från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom frågor via en digital enkät ska förvaltningen få svar på hur invånarna upplever den service som ges. Allt för att kunna bli bättre.

I den digitala medborgarundersökningen som Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar ut på söndag ska medborgare få möjligheten att anonymt svara på frågor om hur de upplever servicen från personal och skötseln av kommunala vägar, parker, båthamnar, bad- och lekplatser med mera. Förvaltningen vill också veta hur Väggabadet och sotningsservicen upplevs.

Alla åldrar och orter är representerade

Enkäten är utskickad till 3 300 hushåll genom ett slumpmässigt urval. På så sätt representeras alla kommunens orter och alla åldrar från 18 år och uppåt.

– Vi är väldigt tacksamma om så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten eftersom svaren kommer att ligga till grund för en utvärdering av vår service samt ge oss indikationer på hur och inom vilka områden vi kan bli bättre, säger Ulrika Nordén Johansson, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vill kunna erbjuda den bästa samhällsservicen

Den digitala medborgarenkäten från förvaltningen kommer troligtvis att komma ut en gång varje år för att kunna mäta utvecklingen över tid.

– Vi vill ju kunna erbjuda den bästa samhällsservicen till våra invånare, men samtidigt vet vi att medborgarnas förväntningar ofta är högre än vad vi kan leverera, säger Ulrika.