Vision över Skåneportens Duverydområde
Foto/montage: Monsén Arkitekter
kommun

Skåneportens vision för Duverydsområdet presenterad

Nu har Skåneporten AB presenterat sin vision för framtiden på etableringsområdet vid Duveryd. 

Skåneporten har slutit ett markanvisningsavtal med Karlshamns kommun att utveckla ett område motsvarande 36 hektar i området Duveryd. Skåneporten har i samarbete med kommunen tagit fram en vision som avslöjar vad man vill göra med området i framtiden.

– Det har varit bra stöd och driv i Karlshamns kommun. Det är mycket positiv energi i det här projektet, säger Andreas Meyer, VD för Skåneporten Fastigheter AB.

Idag består Duverydsområdet av åkermark, ängsmark och skog. Skåneportens arkitektritade visionsbild och modell visar hur området är tänkt att bebyggas och etableras med verksamheter i framtiden.

Andreas Meyer, VD för Skåneporten, och Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, presenterar visionen för det nya handelsområdet i Duveryd.

Ett nytt handelsområde

Man vill etablera ett nytt handelsområde för så kallad sällanhandel i Duverydsområdet. Området ska hysa ett antal byggnader, inte i detalj klart om exakt antal, men det rör sig om totalt 100 000 kvadratmeter bebyggd yta.

När det gäller verksamheter har närmare 50 intressenter redan hört av sig. Det är både företag, franchaiseföretagare och andra typer av intressenter. Man tänker sig till exempel varuhus för sällanhandel, lagerbaserad handel, verksamhet knuten till bilbransch och restaurangverksamhet.

– Området är väldigt lämpligt för den typen av verksamheter eftersom den är strategiskt placerad mellan vägarna E22 och väg 29. En ny avfart till det nya området måste byggas och det blir troligen en rondell. Vi vill vara så flexibla som möjligt. Man kommer både att kunna hyra lokaler av oss, arrendera eller köpa mark om man hellre vill det. Det ska finnas något för alla behov, om man vill etablera en verksamhet i området, är vår målsättning, säger Andreas Meyer.

– Det är en väldigt stor och viktig satsning för Karlshamn. Ska Karlshamn växa behöver folk någonstans att göra sällanköp på nära håll också, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande som poängterar att sällanköpen är ett komplement till centrumhandeln som ska värnas om.

Tre typer av kunder

Skåneporten ser tre kategorier kunder som vill etablera sig i området:

  • Aktörer som redan finns på orten, men söker nya och större lokaler i Karlshamn.
  • Aktörer och verksamheter som inte finns, men vill etablera sig.
  • Verksamheter som lever av trafikläget, som har E22 som “livsnerv”. Aktörer och verksamheter beroende av lokaliseringen.

En av de intresserade företagen är Dollarstore.

– Jag tror på Karlshamn och ser att avstånden mellan varuhusen inom företaget krymper. Ett avstånd med tre mil till Dollarstore i Ronneby är inte längre “för nära” utan det finns underlag för nysatsning i Karlshamn med omnejd, säger Fredrik Holmström, etableringschef på Dollarstore.

En etablering som Dollarstores varuhus innebär minst 15 nya arbetstillfällen.

– Arbetsnamnet för det blivande handelsområdet är “Duveryd” i dagsläget. Det står en skylt där med den texten idag, så det är ju praktiskt, skojar Andreas Meyer.

Om tre år kommer etableringen att börja synas med viss bebyggelse och verksamhet i området och om cirka tio år är målsättningen att området ska vara helt etablerat.