Foto på Willy Olsson och Thomas Nilsson förbereder inför marksaneringen av Möllebackens förskola.
Willy Olsson och Thomas Nilsson förbereder inför marksaneringen av Möllebackens förskola. Foto: Leila Rudelius
forskola

Sanering av Möllebackens förskola

Nu påbörjas saneringen av den förorenade marken på Möllebackens förskola i Karlshamn. Den förorenade jorden kommer att grävas bort och därefter kommer utemiljön på förskolan att återställas genom återfyllning. Hela arbetet beräknas vara klart i januari. 

Med anledning av att detaljplanen för Möllebacken skulle göras om togs rutinmässiga markprover i området i september månad. I samband med detta upptäcktes förhöjda halter av bland annat bly, PAH och kvicksilver i marken på Möllebackens förskola och förskolan stängdes därför av. Barnen och personalen placerades ut på andra förskolor.

När arbetet med sanering och återställning pågår kommer det att köra många lastbilar med jordmassor på väg till och från förskolan. Det kommer också att pågå grävarbeten inne på förskolans område under denna period.

– Vi ber boende i närområdet ha överseende med detta. Syftet med saneringen är att åter kunna använda förskolan och dess utemiljö, säger Jesper Bergman, miljöstrateg på Karlshamns kommun.

Saneringsarbetet beräknas vara klart före nyår och hela arbetet med att iordningsställa förskolans utemiljö beräknas vara klart i januari. Planen är att kunna flytta tillbaka förskoleverksamheten under våren.