Illustration över orolig människa som döljer ansiktet i händerna.
kommun

Samtalsstöd till anställda i coronatider

Sedan corona gjorde intåg i våras har vår vardag och vårt arbetsliv påverkats och förändrats. Därför erbjuder vi nu ett särskilt samtalsstöd på distans för anställda, via företagshälsovården. 

Sedan covid-19 brakade loss i våras har våra liv förändrats. För vissa har arbetslivet varit extra pressat, riskfyllt och fyllt med oro. För andra har isolerat hemarbete känts utmanande. Många av oss har förändrat vilka aktiviteter vi ägnar oss åt på fritiden, och många har också känt en oro för sig själva, kollegor eller familjemedlemmar. Mitt i allt detta har vi också upplevt vissa påtvingade beteenden som positiva och lärorika.

Reflektion hjälper oss att bearbeta

För att ge våra medarbetare en möjlighet att hantera och bearbeta känslor som funnits eller finns i den här speciella situationen erbjuder vi nu ett tillfälligt samtalsstöd via vår företagshälsovård. Stödet kallas “reflektion i coronatider” och är till för att hjälpa både medarbetare och chefer. Kanske behöver vissa  bearbeta och lägga jobbiga upplevelser bakom sig. Andra kan behöva stöd i att hantera att leva i ovisshet. Och några vill kanske dra lärdomar inför framtiden.

Stödet ges på distans via telefon eller dator. Respektive medarbetare kan själv välja att prata individuellt eller i grupp. Reflektionsstödet omfattar totalt tre timmar som kan användas på en och samma gång eller delas upp.