Från vänster Malin Weinholtz, enhetschef för kommunens fritidsgårdsverksamhet, Thomas Nilsson, kultur- och fritidsavdelningen, och Marianne Peary, landsbygds- och skärgårdsutvecklare. De gläds åt att Karlshamn klättrat i rankinglistan och är femte bästa friluftskommunen i landet. Foto: Krisztina Andersson
fritid

Samarbete över gränserna öppnar upp friluftslivet

Större fokus på samverkan och målet att göra friluftslivet tillgängligt för alla. Det är några av anledningarna till att Karlshamn är femte bästa friluftskommun i Sverige i Naturvårdsverkets årliga rankning.

Det handlar inte främst om pengar utan mer om fokus och prioriteringar, menar fritidssamordnaren Thomas Nilsson. På senare tid har vi från Karlshamns kommuns håll lagt större fokus på att samarbeta över gränserna. Inte bara inom vår egen organisation, utan också med andra organisationer, föreningar och näringslivet. Det är en stor nyckel till framgång.

– Egentligen handlar det inte om några större satsningar eller kostnader utan mer om att vi har en samsyn och ett samarbete i hur vi ska lyfta fram och stärka det rörliga friluftslivet, så att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av ett rikt friluftsliv i naturen, säger Thomas Nilsson.

Han är en av dem som nu är med och tar fram en friluftsplan till 2022. Friluftsplanen ska fungera som ett levande styrdokument över insatser och utveckling kopplat till det rörliga friluftslivet.

– Samtidigt fortsätter vi arbetet med att utveckla friluftslivet med exempelvis swimrunbanorna i Långasjönäs som har anlagts på initiativ av Karlshamns Simklubb. Och vi genomför ständiga förbättringar på våra anläggningar och friluftsområden på olika sätt, säger Thomas Nilsson.

Tillgänglighet är viktigt

Mycket handlar om att göra friluftslivet tillgängligt i vardagen. Aktiviteter som Hitta Ut, möjligheter till spontanidrott och flera utegym är exempel på saker som gör att fler kan ge sig ut och röra på sig.

Malin Weinholtz är enhetschef för kommunens fritidsgårdsverksamhet, och hon lyfter tillgängligheten som en viktig faktor i utvecklingen.

– Att det finns ett brett utbud är så klart viktigt, men det handlar också om att tillgängliggöra utbudet och skapa möjligheter för alla målgrupper att kunna ta del av det. Fritidsbibblan är ett bra exempel på hur möjligheten till friluftsliv kan tillgängliggöras. Där kan alla låna utrustning gratis, säger Malin Weinholtz.

Närheten till aktiviteter spelar också stor roll. Eller logistiken när närheten till aktiviteten inte finns. Malin Weinholtz tar daglägret på Kofsa friluftsbas som ett exempel. Dit körs kommunens grundskoleelever med buss för att kunna njuta av lägerliv i naturen.

Ungdomar med håvar på en brygga i havet.

Barnkonventionen stod i fokus för Naturvårdsverkets rankning i år. Där lyfts daglägren i Kofsa fram som ett bra exempel på ett tillgängligt friluftsliv för barn och unga. Hit bussas kommunens grundskoleelever för att njuta av lägerliv i naturen. Foto: Krisztina Andersson

Sätter hela Blekinge på kartan

Av Blekinges kommuner toppade Olofström listan i Naturvårdsverkets undersökning.

– Det är superroligt att Olofström är etta i år igen och att vi alla sätter Blekinge på den nationella friluftskartan. Nu arbetar vi aktivt vidare för att Karlshamn ska klättra ytterligare på rankinglistan, säger Thomas Nilsson.

Nästa steg i utvecklingen är att under 2022 ansluta Karlshamn till ”Naturkartan”, där länets alla kommuner nu blir sammankopplade i en gemensam plattform med kartfunktion.

–  Vi i Karlshamn har också skapat en egen temasida med samlade tips på aktiviteter och platser för ett rikt och rörligt friluftsliv, säger Marianne Peary, landsbygds- och skärgårdsutvecklare i Karlshamns kommun.

Om undersökningen

Varje år rankar Naturvårdsverket Sveriges kommuner baserat på de möjligheter och det utbud till ett rikt friluftsliv som invånarna har tillgång till. På bara några år har Karlshamns kommun klättrat flera platser på listan; från plats 22, 16 och 12 till årets femteplacering.