Foto på Sirous Namazis vinnande skissförslag
Sirous Namazis vinnande skissförslag
kultur

Ny offentlig konst till Jössarinken i Mörrum

Nu är det klart att det blir den Stockholmsbaserade konstnären Sirous Namazi som kommer att uppföra konsten på Jössarinken.

Genom Karlshamns kommuns tillämpning av enprocentsregeln kommer Mörrum att berikas med ny offentlig konst i samband med byggnationen av en ny träningshall. Det offentliga verket beräknas stå klart vid årsskiftet i området strax utanför träningshallens nya entré.

Sirous Namazi får uppdraget med konstreferensgruppens motivering:

”Med sitt skissförslag fångar Sirous Namazi verksamheternas essenser; rörelse, glädje och energi. På ett lika lekfullt som djupsinnigt sätt använder sig Sirous Namazi av spelplanens linjer för regler och styrning. Med dessa element synliggör han sinnrikt spelplanens scen för strävan och glädje.”

Yrkesverksamma konstnärer bjöds i början av året in via offentlig annonsering att lämna intresseanmälan. Ett 80-tal konstnärer anmälde sitt intresse och tre av dessa fick i uppdrag att arbeta fram skisser. Det slutgiltiga uppdraget gick till den konstnär vars skissförslag bäst uppfyllde kriterierna.

– Sirous Namazi är en tongivande och tidsenlig konstnär. Namazis offentliga konst har ett starkt egenvärde och relaterar till platsernas verksamheter på ett intressant och öppet sätt, säger kommunens kultursamordnare Simon Berg, projektledare konstnärlig gestaltning Jössarinken.

Sirous Namazi är född i Iran och kom till Sverige som femtonåring. Han har studerat på Malmö konsthögskola och bor idag i Stockholm. Han finns representerad vid bland annat Moderna museet. Han har fått flera utmärkelser och stipendier och representerade Sverige på Venedigbiennalen 2007. Namazi har bland annat utfört offentlig konst till Hovrätten i Umeå, Kungsholmens grundskola i Stockholm och Nollhagabadet i Alingsås.

Läs mer om Sirous Namazi på hans webbsida.