Visionsbild av ny idrottshall placerad där skolmatsalen idag ligger vid Mörrums skola med bakre delen placerad i slänten för att dölja en del av volymen. Illustration: Fojab
skola

Ny idrottshall i Mörrum skapar nya möjligheter

Att satsa på en idrottshall i Mörrum gynnar både föreningslivet och skolans verksamhet. Det menar kommunstyrelsen som nu har beslutat att investera 35 miljoner kronor i en helt ny idrottshall i Mörrum.

Enligt en byggteknisk utredning har den befintliga gymnastiksalen vid Mörrums skola både inomhusmiljö- och byggtekniska problem. Bedömningen är att den inte är lämplig att renovera. Kommunstyrelsen beslutade den 21 december att i stället investera i en ny idrottshall. Den nya hallen kommer att kunna nyttjas av både skola och föreningar för bland annat träningspass, cuper, matcher, konserter och andra kulturevenemang.

− Det är fantastiskt roligt av vi nu väljer att fullfölja och göra färdigt en helhet i Mörrum. Det kommer att ha stor betydelse för den samlade verksamheten, både på och utanför skoltid, säger Tomas Ringberg, chef för utbildningsförvaltningen.

Satsningen ligger dessutom helt i linje med det idrottspolitiska programmet där man lyfter fram värdet av att skapa möjlighet till ett liv i rörelse.

− Detta är ett positivt beslut och en viktig kugge för att uppmuntra till mer rörelse och för att kunna attrahera fler invånare, konstaterar Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef i Karlshamns kommun.

Startskottet för byggnationen av den nya hallen sker under sommaren 2022 för att kunna stå färdig under hösten 2023. Den nuvarande idrottshallen kommer att vara kvar till våren 2023 då den rivs för att kunna färdigställa utomhusmiljön till hösten 2023.

Den nya idrottshallen beräknas kosta 35 miljoner kronor. I kommunstyrelsens investeringsbudget finns 38 miljoner fördelade under åren 2023 och 2024. För att göra samordningsvinster med satsningarna på den nya Mörrumsskolan, behöver projektet tidigareläggas. Detta kräver en omfördelning av investeringsmedel till pågående projekt för att inte påverka den totala investeringsvolymen över åren.