Foto på en tjejs händer som bryter av en cigarett
kommun

Nu pågår den tobaksfria veckan

Nu startar den tobaksfria veckan, som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame, ett rökfritt Sverige 2025. I år fokuserar kampanjen på barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.

– I Karlshamns kommun har de elever inom högstadiet som idag röker dagligen halverats från fyra till två procent på fem år, säger kommunens folkhälsostrateg Jenny Andersson.

Ställningstagandet spelar roll

Föräldrar, vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna kan göra skillnad genom att sätta gränser.

– Ju mer konsekvent du som vårdnadshavare är och markerar att du inte tycker det är okej att ungdomen använder tobak ju mindre är risken att ungdomen börjar använda tobak. Ditt ställningstagande spelar roll!

Den nya tobakslagen som infördes den 1 juli 2019 innebar bland annat att Sverige fick fler rökfria miljöer där alla former av rökning är förbjuden. Detta för att skydda hälsan hos befolkningen. Vägga Gymnasieskola har haft en tobaksfri skoltid sedan 2015 och året efter blev alla skolor i Karlshamns kommun cigarett- och snusfria under den tid då verksamhet bedrivs – även utanför skolans område.

Den tobaksfria veckan uppmärksammas nationellt och här i Blekinge kommer bland annat en film spridas i sociala medier som belyser föräldrars och vårdnadshavares viktiga roll i det tobaksförebyggande arbetet.

Mer information hittar du på webbsidan tobaksfriskoltid.se

Blekingesamverkan mot droger

På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakpolitik) och brottsförebyggande arbete, kallad “Blekingesamverkan mot droger”. Länsstyrelsen är initiativtagare och andra aktörer i Blekinge som deltar är Region Blekinge, Polisen och länets fem kommuner.

Om du vill ha hjälp med att sluta röka

Tveka inte att kontakta din husläkare eller skolsköterska om du vill ha hjälp att sluta röka eller snusa. Det går även att kontakta Sluta-röka-linjen på telefonnummer 020-84 00 00 eller gå in på Sluta Röka-Linjen.