Foto på Från vänster: Martin Niemann, projektledare Peab, William Lavesson, projektledare Karlshamns kommun, Mats Dahlbom, (C) ordförande teknik- och fritidsnämnden, Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande, Charlott Lorentzen, (MP), och Magnus Persson, fastighetschef Karlshamns kommun.
Från vänster: Martin Niemann, projektledare Peab, William Lavesson, projektledare Karlshamns kommun, Mats Dahlbom, (C) ordförande teknik- och fritidsnämnden, Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande, Charlott Lorentzen, (MP), och Magnus Persson, fastighetschef Karlshamns kommun. Foto: Leila Rudelius
kommun

Nu drar äntligen torgprojektet igång

Måndagen den 3 augusti är datumet då arbetet med att delvis riva den befintliga torgpaviljongen och påbörja byggandet av en ny att sättas igång. Den nya torgbyggnaden som ska inrymma ett kafé ska stå klar inför Östersjöfestivalen nästa år.

Den nya byggnaden på Stortorget i Karlshamn kommer att bli lik ursprungspaviljongen som ritades av Hanna Viktorsson och som stod klar 1967. Den nya byggnaden ska liksom ursprungsmodellen ha stora glaspartier så att man ser både kyrkan och Rådhuset rakt igenom. Vissa detaljer från ursprungsbyggnaden, som kakelväggarna längs trappan ner till källaren och de gamla pelarna, ska bevaras. Den nya byggnaden ska göras i trä, glas och plåt och ha ett miljövänligt grönt tak med levande växter på.

– Det ska öppnas upp från källaren så att det blir högt i tak och en enorm rymd i byggnaden. Det kommer att bli en unik byggnad, säger Per-Ola Mattsson, (S) kommunstyrelsens ordförande.

Torghandeln påverkas inte av bygget

Området runt torgbyggnaden kommer att hägnas in, vilket innebär att några av de befintliga parkeringsplatserna försvinner.

– Men då vi kommer att göra nya parkeringsplatser på den så kallade döda ytan vid bänkarna framför Flaggenhuset så kommer det till och med att bli några fler p-platser under byggtiden, säger William Lavesson, projektledare Karlshamns kommun.

Torghandeln kommer inte att påverkas alls av bygget och provisoriska toabodar ska sättas upp för att kunna nyttjas av både torghandlarna och allmänheten. Turistbyrån som i sommar huserat i paviljongen flyttar in till rådhuset. Vilken hyresgäst som kommer att bedriva kaféverksamhet i byggnaden nästa sommar är ännu oklart.

Tryggheten kommer att öka

– Med en attraktiv kaféverksamhet kommer det även att kännas tryggare på torget eftersom det kommer att röra sig mer folk där även på kvällar och helger, säger Charlott Lorentzen, (MP).

Den nya byggnaden beräknas kosta mellan 25-30 miljoner kronor.

– Det ska bli skönt att äntligen få sätta igång detta byggprojekt eller alla turer som varit, säger Per-Ola Mattsson.