Bio Metropol. Foto: Emina Kovacic.
kommun

Näringslivsveckan lyfte Karlshamns satsningar

Information om aktuella satsningar och vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla Karlshamns kommun lyftes under näringslivsveckans frukostmöte på Bio Metropol.

Ett sextiotal intresserade anslöt till näringslivsveckans frukostmöte i Bio Metropols anrika lokaler för att lyssna på hur kommunen arbetar kring utvecklingsplaner och möjligheter för att få Karlshamn att växa.

På plats var exploateringschef Mathias Wijk, stadsarkitekt Emina Kovacic och projekt-, mark- och exploateringschef, Ulrika Nordén Johansson och berättade om hur kommunen skapar förutsättningar för att andra aktörer ska kunna bygga och utveckla Karlshamns kommun. Aktuella investeringar, etableringar och nya detaljplaner presenterades också i sin helhet.

– Vi vill nå ut bredare till både näringslivet och kommunens invånare med information om aktuella kommunala satsningar. Frukostmötet inom ramen för näringslivsveckan tycker jag var ett utmärk tillfälle att berätta om våra satsningar och hur vi skapar förutsättningar för att växa. Vi fick positiva inspel och reaktioner på det arbete som nu pågår, säger Ulrika Nordén Johansson.

Besökarna fick bland annat information om satsningen på en ny stadsdel längs Kolleviksvägen upp mot Lindenborgssjön, strax öster om Karlshamn. Planen är att bygga upp till 280 nya bostäder och en förskola i detta område – en satsning som kräver stor hänsyn till både naturvärden och friluftslivet i området.

Om du är nyfiken och vill veta mer om aktuella satsningar så hittar du informationen här.