Kommundirektör Daniel Wäppling, länsråd Helena Morgonsköld, landshövding Ulrica Messing, Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) och näringslivschef Nina Andersson.
politik

Landshövdingens besök satte fokus på näringslivet

Blekinges nya landshövding besökte under onsdagen Karlshamn för att skapa sig en bild av platsen, människorna, och våra möjligheter och utmaningar som kommun.

När landshövding Ulrica Messing och länsrådet Helena Morgonsköld mötte upp Karlshamns kommuns representanter var det näringslivsfrågor som stod på schemat. Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S), kommundirektör Daniel Wäppling och näringslivschef Nina Andersson representerade kommunen i ett samtal om nuläge och framtid, möjligheter och utmaningar.

Syftet var att lyfta utvecklingsfrågor ur ett näringslivsperspektiv. Sådant som påverkar Karlshamns möjligheter att växa som kommun. En central punkt i det är frågan om elförsörjningen. Det är något som engagerar lokala företag och även påverkar möjligheten till större företagsetableringar.

Frågan om ett förbättrat regionalt samarbete togs också upp. Blekinge är ett litet län, och det som sker i de olika kommunerna och i angränsande län kan ha stor påverkan på omkringliggande kommuner.  I ett litet län med bra pendlingsavstånd kan en företagsetablering ge ringar på vattnet för fler än etableringskommunen.