Närbild på en hand som håller i ett hjul på en rullstol.
Vissa hjälpmedel används bara tillfälligt. Nu behöver rehabenheten ha tillbaka hjälpmedel som ligger oanvända. Foto: Shutterstock
omsorg

Lämna tillbaka hjälpmedel som inte används

Många använder hjälpmedel som ett stöd i vardagen, men vissa behöver dem bara tillfälligt. Vi vill gärna få tillbaka hjälpmedel som inte används. Då kan de komma till nytta hos någon annan.

Vissa behöver hjälpmedel för att underlätta vardagen. Det kan handla om att du rehabiliteras efter en skada eller en operation. Men det kan också handla om att du av andra anledningar har svårt att klara av vissa saker på egen hand. Då kan du få ett hjälpmedel utskrivet av exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller sjukgymnaster.

En hel del hjälpmedel används bara tillfälligt, och sedan blir de stående. Men du som har lånat ett hjälpmedel ska lämna tillbaka det till oss när det inte längre behövs. Då kan det komma till användning igen hos någon annan.

En del hjälpmedel används under en kortare tid och blir sedan stående på grund av att behoven ändras. Exempel på sådana är transportrullstol, tyngdtäcke, dag- och nattkalender, rollator, arbetsstol och ståstol.

När du vill lämna tillbaka hjälpmedel

Hör av dig till kommunens rehabenhet om du har hjälpmedel som du vill lämna tillbaka. Du når dem vardagar mellan klockan 8.00 och 8.45 genom att ringa kommunens servicecenter på telefonnummer 0454-810 00.

Du kan också höra av dig direkt till Region Blekinges Hjälpmedelcenter på telefon 0455-73 63 35.