Mats Hadartz, Stabschef i Karlshamns Kommun
kommun

Lägesrapport angående coronapandemin den 18 juni

Region Blekinge rapporterar den 18 juni om 402 bekräftade smittfall i länet varav tolv personer vårdas på sjukhus, varav två inom intensivvården. Åtta smittade personer har avlidit. I Karlshamns kommun är 21 personer konstaterat smittade.

Antal smittade per kommun är:
Karlskrona   313
Ronneby        42
Karlshamn     21
Sölvesborg     11
Olofström      15

Den här lägesbilden har tagits fram för att öka förståelsen för de beslut som fattas med anledning av corona-krisen. Nedan har åtgärder, såväl genomförda som planerade, samlats under respektive målområde. Lägesbilden beskriver det arbete som genomförts den senaste veckan.

Informationen är uppdelad under följande sex målområden:

1.       Begränsa smittspridning
2.       Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
3.       Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
4.       Lindra konsekvenserna för medborgare och företag
5.       Begränsa oro genom information
6.       Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Begränsa smittspridning

I Karlshamns kommun liksom i övriga Blekinge ökar antalet smittade i högre takt än tidigare. Smittskyddsläkaren i Region Blekinge, Bengt Wittesjö, konstaterade den 4 juni att ”dag noll” har kommit till Blekinge. Kommunen jobbar nu vidare internt med att hålla en hög nivå i det förebyggande arbetet. Samtidigt kan det konstateras att vissa restriktioner och direktiv just nu efterföljs sämre ute i samhället. Med den ökande smittspridningen är det viktigare än någonsin med budskapet håll i, håll ut och håll avstånd!

På andra platser i landet har man sett en ökning av antalet smittfall bland personer under 18 år. Sannolikt är ökningen kopplad till att man haft olika sammankomster i anslutning till skolavslutningar och studentfiranden.

Belastningen på Region Blekinges sjukhus är nu hög och allt fler personer behöver plats på kommunens korttidsboende.

Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Inga noteringar denna vecka.

Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

Inga noteringar denna vecka.

Lindra konsekvenser för medborgare och företag

Vi har rådgjort med Polismyndigheten angående de evenemang som kommunen skulle ha genomfört under hösten. Främst Arkitekturveckan och Kulturnatten ses som svåra att genomföra enligt nuvarande restriktioner. Dels rör det förbudet mot att anordna evenemang för allmänheten med mer än 50 personer, dels rör det riktlinjerna om att inte samla människor på samma plats samt att ordna platser på ett sådant sätt att alla på platsen kan hålla avstånd till varandra.

Dämpa oro, bland annat genom information

Midsommarhälsning på Instagram och Facebook rörande att man bör tänka på att hålla avstånd även under midsommarfirandet. Affischer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ligger ute på kommunens webbsida under grafisk profil, fritt för alla som anser sig behöva skylta om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk. Ytterligare corona-information kommer att anslås i centrum inför turistsäsongen. Information kommer att skickas ut till föräldrar med barn i kommunal förskola, bland annat om vad som gäller om barn blir sjuka eller någon familjemedlem blir det.

Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Karlshamns kommun fortsätter följa lägesutvecklingen och krisledningsstaben och krisledningsnämnden är bemannad för att kunna fatta beslut under hela sommaren.