Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild och skärpta allmänna råd 27 november

Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. De innebär inga förändringar i praktiken utan är snarlika de skärpta råd som smittskyddsläkaren införde den 11 november. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gäller från och med den 1 december till och med den 13 december, då det förväntas komma nationella restriktioner för resterande del av året. Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd innebär precis samma sak som tidigare för dig som bor eller vistas i Karlshamn.

Orsaken till råden är att antalet personer i Blekinge som fått diagnosen covid-19 har ökat kraftigt. Det innebär bland annat en risk för ökad belastning på hälso- och sjukvården. Skärpta allmänna råd för Blekinge ska gälla under en begränsad tid i syfte att bromsa smittspridningen.

Alla som vistas i Blekinge uppmanas till följande:

  • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom Blekinge eller mellan Blekinge och andra regioner kan bidra till att öka smittspridningen, eftersom man då ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till Blekinge från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, annan motsvarande sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Länets smittskyddsläkare Bengt Wittesjö betonar att Folkhälsomyndighetens råd fortsatt innebär skarpa uppmaningar som påverkar vardagen för alla som bor eller vistas i Blekinge.

–  Alla har ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv, säger Bengt Wittesjö.

Lägesbild för Karlshamns kommun

Blekinge och Karlshamn är goda exempel nationellt gällande att hålla smittan utanför våra särskilda boenden.

– Vi har förbättrat personalens kunskap om de basala hygienrutinerna avsevärt efter utbildningsinsatser från vår medicinskt ansvarig sjuksköterska och med stöd av utbildningsmaterial från bland annat Socialstyrelsen, säger kommunens stabschef Mats Hadartz.

Den gångna veckan har ett fåtal nya smittade inom de kommunala verksamheterna konstaterats. I de flesta fall handlar det om personal som varit sjukskrivna en tid och därmed bara har haft begränsad kontakt med andra. Smittspårning och isolering har genomförts i tidigt skede.

Ingen spridning bland personal eller brukare

Kommunen har ingen smittspridning i verksamheterna, varken bland personal eller bland brukare, vilket tyder på att det finns bra rutiner på plats och att följsamheten till de skärpta råden börjar ge resultat. Omsorgens coronateam kommer att ha fortsatt beredskap att vårda eventuella nya smittfall tills vidare. Utifrån den höga sjukfrånvaron inom vissa enheter kommer kommunen tillfälligt att stänga den dagliga verksamheten på Björkhalla för att kunna omfördela personal till annan verksamhet.

Hög belastning på digitala system

Det är hög belastning på kommunens digitala system när de flesta möten hålls digitalt.

– Vi vill därför påminna om att använda telefon i möten som inte kräver bildöverföring för att minska belastningen på våra nätverk, säger Mats Hadartz.

Problem i stormarknadernas förbutiker

Inom näringslivet ser vi att efterlevnaden i de små butikerna i centrum är mycket god med få besökare de senaste veckorna. I stormarknader eller större butiker samlas fler kunder men där finns å andra sidan större ytor att röra sig på. Generellt problem i stormarknaderna är förbutikerna där det blir samlingar och köer och där övriga kunder måste passera antingen på väg in i eller ut ur butiken. Detta lär förvärras under julhandeln med den omfattande pakethanteringen.

Tiderna för torghandeln utökas

Tiderna för torghandel utökas på försök fram till den sista januari 2021 till vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00 och lördagar eller helgaftnar mellan klockan 07.00 och 15.00. Åtgärderna görs för att minska trängseln i handeln genom att erbjuda fler timmar för den som vill torghandla.

Karlshamn rapporterar grönt läge

Region Blekinge rapporterar den 26 november om 1899 bekräftade smittfall i länet varav åtta personer vårdas på sjukhus (en inom intensivvården). 23 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade per kommun

Karlskrona 930
Ronneby 279
Karlshamn 289
Sölvesborg 194
Olofström 143
Utomläns 64

Karlshamns kommun rapporterar ”grönt läge” vilket innebär att verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Kommunen bedömer att de resurser som krävs finns för att klara våra uppdrag och belastningen på personal, funktioner och verksamheter inte är övermäktig.

Här hittar du frågor och svar om Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län.