is_single

Frågor och svar om Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge län

Vad innebär de skärpta allmänna råden för dig som bor eller vistas i Blekinge?
Vem har beslutat om skärpta allmänna råd i Blekinge?
Folkhälsomyndigheten har i samråd med Smittskyddsläkaren Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge beslutat att införa skärpta allmänna råd för att minska risken för smittspridning av covid-19 i länet. Den 1 december ersätter de skärpta allmänna råden de regionala skärpta råd som Blekinge tidigare haft.

Vad är syftet med skärpta allmänna råd i Blekinge?
Råden syftar till att minska smittspridningen av covid-19 i länet och därmed skydda vararandra och minimera risken för stor belastning inom sjukvården.

Hur länge gäller de skärpta allmänna råden i Blekinge?
Råden gäller till den 13 december 2020 när det förväntas komma nationella restriktioner för resterande del av året.

Varför skiljer sig åtgärderna åt i länets fem kommuner?
De skärpta allmänna råden gäller länet som helhet, men kommunerna kan också själva bestämma om vilka övriga restriktioner de vill införa i sina respektive kommunala verksamheter.

Vad innebär egentligen att undvika fysisk kontakt med andra människor?
Det innebär är att man ska undvika umgänge inom en och en halv meter från varandra. Det är en markering, bland annat mot fysisk kontakt vid fester, middagar och andra privata tillställningar där det är svårt att verkligen hålla avstånd.

Kan jag träna som vanligt?
Nej. Du ska helst undvika gym och liknande inomhusmiljöer där det kan uppstå trängsel. Träna gärna, men hemma eller utomhus. Kommunala verksamheter som badhus och simhallar hålls till stora delar stängda.

Omfattar råden även barnens skolidrott i grundskola och gymnasium?
För barn och unga är idrott viktigt. Råden omfattar därför inte skolidrott i grundskola och gymnasium under lektionstid. De barn och ungdomar som är födda 2005 eller senare kan även fortsätta träna sin idrott på fritiden. Däremot bör de undvika matcher och tävlingar som ofta betyder resor och nya kontakter.

Vad menas med professionell idrott?
Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet definierar professionell idrott på detta sätt: när idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen för utövaren och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier.

Att yrkesmässig idrottsutövning är undantagen från de skärpta allmänna råden är en bedömning som är gjord av Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Orsaken är en avvägning mellan skadan ett sådant hinder skulle innebära för denna begränsade yrkesgrupp, jämfört med det man vinner vid en total avrådan för dem. En förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att de är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor.

Kan jag gå på en privat fest eller tillställning?
Nej. Privata tillställningar där många personer samlas på en liten yta är med stor sannolikhet en bidragande orsak till det försämrade smittläget. Det är därför viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt bara umgås med de personer du normalt träffar dagligen.

Varför omfattas inte restauranger och caféer av de skärpta råden?
Serveringsställen som restauranger, caféer och barer har redan väl kontrollerad verksamhet med anpassningar för att minska risk för smittspridning. I dessa verksamheter sker även kontinuerlig tillsyn.

Varför stänger ni inte köpcentrum? Kan man införa restriktioner i handeln?
Region Blekinge och Smittskyddsläkaren Blekinge har inget tillsynsansvar för handeln. För handeln gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

I och med de nya skärpta råden uppmanas du som privatperson att undvika inomhusmiljöer och alla former av trängsel. Om såväl handeln som kunden följer råden är butikers och andra verksamheters öppethållande inget problem. Är det för trångt i en verksamhet, kontakta verksamheten och påtala problemet.

Vad gäller när jag besöker andra regioner?
Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om vilka restriktioner som gäller i de olika regionerna.