Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 28 maj

Antalet coronasmittade i Karlshamn ligger nu på en nivå som motsvarar den i månadsskiftet oktober-november förra året, alltså före den andra smittvågen. Smittskydd Blekinge har delvis förlängt och förändrat de skärpta råden för Blekinge fram till den 13 juni. Det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att fortsätta bromsa smittspridningen.

Den gångna veckan har Karlshamns kommun endast enstaka nya fall bland personal och skolelever.

– Vi följer utvecklingen noga och testar nära fall på en av våra arbetsplatser där vi nu har några fall bland personalen under en tvåveckorsperiod.  I övrigt är det endast spridda smittfall, säger Mats Hadartz, stabschef.

Sjukfrånvaron påverkar inte längre de kommunala verksamheterna i någon större omfattning, och frånvaron bland elever som är sjuka eller i hemkarantän minskar nu tydligt och skolverksamheten bedrivs enligt plan.

Förlängda skärpta råd med vissa lättnader

I Blekinge har skärpta regionala råd gällt under vårens tredje smittvåg och den 24 maj meddelade smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö om att dessa nu förlängs till den 13 juni. De innebär dock vissa lättnader när det gäller träningsverksamhet.

  • Från och med nu gäller att träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras utomhus.
  • Föreningsarrangerad träningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare kan även ske inomhus.
  • Lägerverksamhet och cuper för barn och unga födda 2002 eller tidigare kan bedrivas i mindre skala lokalt men övernattning bör undvikas.

– Vi planerar för olika verksamheter riktade till barn och unga under sommarmånaderna. Vi kommer att finnas i alla kommundelar och både egen personal och lokala föreningar kommer att ha aktiviteter för våra unga, säger Mats Hadartz.

Vaccinering av kommunal personal pågår i liten skala och efter tillgång på vaccin. Berörd personal kallas.

Antal konstaterade smittade

Statistiken på antalet Covid-smittade i länet uppdelat kommunvis uppdateras i vanliga fall på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar, men idag finns dessvärre ingen statistik tillgänglig på grund av driftstörningar.

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan (skola).