Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 26 februari

De senaste veckorna har antalet positiva egentester per vecka i Karlshamn planat ut på en nivå med cirka 50 smittade personer per vecka. Det innebär att kommunen den senaste tiden har haft en sämre utveckling än grannkommunerna. Samtidigt kan mer smittsamma virusvarianter få större spridning i kommunen. Det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att ytterligare sänka smittspridningen.

Den gångna veckan har det konstaterats ett fåtal nya coronasmittade i de kommunala verksamheterna.

Uppdatering angående smitta inom LSS-verksamheten

– Man har inga smittade brukare i verksamheten. Testning av personal med symptom pågår, de flesta provsvaren har varit negativa men fortfarande är en handfull personal sjukskrivna på grund av corona.  Personalläget blir därmed stegvis bättre. LSS-verksamheten har stöd av personal från övriga omsorgsverksamheten för att lösa sina uppgifter, säger Mats Hadartz, stabschef.

I övrig omsorgsverksamhet finns enstaka smittfall bland brukare med hemtjänst. Smittan är inte spridd till personalen. I övrigt finns inga kända smittfall för närvarande.

Uppgraderar nivån på munskydd

Omsorgsverksamheten följer Region Blekinges riktlinjer och uppgraderar nivån på munskydd som används i nära kontakt med konstaterat smittade under dag 1-7. Ändringen görs som en försiktighetsåtgärd utifrån att det finns risk för att virusvarianter med högre smittsamhet sprids i samhället.

De äldre som har hemsjukvård samt personalen inom hemtjänsten har nu fått sin första vaccindos. Kommande veckor planeras för att, dels påbörja vaccinering för LSS brukare, dels för att vaccinera personal och brukare som av någon anledning missat sitt första vaccinationstillfälle. Efter att vaccinerade fått vissa sjukdomssymptom skickas nu information ut till dem som vaccineras om hur man ska agera om man känner av symptom.

Nytt beslut om eventuell förlängd distansutbildning tas vecka 10

Efter rekommendation från Smittskydd Blekinge fortsätter kombinationen av när- och distansutbildning på högstadie- och gymnasieskolorna fram till och med vecka 10, då nytt beslut tas.

– Vid den förskola vi tidigare rapporterat om har två nya fall upptäckts. Sportlovet gör att färre barn är på plats och efter samråd med Smittskydd Blekinge bedrivs verksamheten som vanligt.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 25 februari 7940 bekräftade smittfall i länet, varav 14  personer vårdas på sjukhus (fem inom intensivvården). 114 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

Karlskrona: 3417
Ronneby: 1375
Karlshamn: 1420
Sölvesborg: 778
Olofström: 656
Utomläns: 294

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.

Tillgången på skyddsutrustning är normal

Tillgången på skyddsutrustning ute på marknaden är nu nära nog normal. Med anledning av denna positiva utveckling ska nu alla verksamheter gå över till att beställa sin skyddsutrustning genom ordinarie avtal och rutiner istället för via centrallagret. Centrallagret kommer som tidigare att ha  ett lager med produkter som kan avropas om någon verksamhet vid något tillfälle skulle få problem med leveranser.

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter. Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering, vidta åtgärder för att minska smittspridning samt att vidmakthålla de kommunala verksamheterna.