Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 16 september

De senaste tre veckorna har antalet smittade utifrån resultat från egentestning varit på nivån 10-15 smittade per vecka, mot sommarens 1-5 konstaterat smittade per vecka. I nuläget ser vi ingen påverkan på verksamheterna.

Antalet smittade utifrån resultat från egentestning i Karlshamn ligger de senaste tre veckorna på nivån 10-15 smittade per vecka mot sommarens 1-5 konstaterat smittade per vecka. Sjukfrånvaro på grund av corona påverkar inte verksamheterna.

Just nu är endast ett fåtal patienter med corona inlagda på sjukhus i Blekinge och av dem vårdas inga inom intensivvården.

För att förebygga nya smittutbrott är det viktigt att fortsätta följa nationella restriktioner samt att vaccinera sig.  Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel.

Smitta i skola och omsorg

Enstaka elever är konstaterat smittade inom grundskolan men inga klasser har hittills behövt ställa om till distansutbildning.

Inom omsorgen har vi hanterat ett klusterutbrott på ett av våra särskilda boenden. En handfull brukare och personal insjuknade med milda symptom. Vi följer läget och har genomfört smittspårning och screening. Vi bedömer att smittspridningen har avstannat.

I en annan del av omsorgsverksamheten har några i personalen konstaterats smittade och även här har de smittade mycket milda symptom. Smittspårning pågår bland brukare och personal.

Rekommenderar fortsatt distansarbete

Karlshamns kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär bland annat att det som gällt tidigare angående distansarbete fortfarande gäller, distansarbete när möjligheten finns, i första hand till och med 30 september.

Nästa lägesbild sammanställs och publiceras den 30 september.

Region Blekinges rapport den 16 september

Bekräftade smittfall i länet: 13406 personer.

En person vårdas på sjukhus. 130 smittade personer har avlidit.

Smittade individer per kommun

Karlskrona: 5163
Ronneby: 2163
Karlshamn: 2724
Sölvesborg: 1633
Olofström: 1120
Utomläns: 603

Genomförda vaccinationer

Dos 1: 115 563 (85,6%)
Dos 2: 103 388 (79,1%)

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Konsekvenser och åtgärder

 • Vi har rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete då vi upptäcker smittfall i våra verksamheter. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna genomföra egentestning samt vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.
 • Vi tillåter besök vid våra särskilda boenden men det finns särskilda rutiner vid besök för att minska risken för smittspridning. De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade.
 • Vi planerar för att stegvis kunna öppna våra verksamheter igen vartefter nationella restriktioner lättar.
 • Krisledningsnämnden har beslutat att från och med den 1 oktober 2021 ge respektive nämnds- samt kommunfullmäktiges presidium mandat att avgöra om respektive sammanträde ska genomföras fysiskt eller digitalt. Mindre sammanträden, arbetsutskott och liknande, ska även i fortsättningen genomföras digitalt.
 • Våra skolor har åter öppnat med närundervisning. Samverkan med Region Blekinges smittskyddsläkare fortsätter med regelbundna gemensamma avstämningar. För att öka vaccineringen bland ungdomar anses vaccinering under skoldagen som giltig frånvaro för gymnasieeleverna.
 • Stadsbiblioteket är öppet som vanligt liksom lokalbiblioteken och Meröppet.
 • Kommunens äldreomsorgsrestauranger är öppna. Mat serveras på plats med beaktande av gällande restriktioner. Den som önskar kan även hämta hem mat.
 • Kommunens fritidsgårdar är öppna för våra ungdomar med begränsningar i hur många som kan samlas samtidigt i de olika lokalerna.
 • Kommunala musikskolan startar åter sin verksamhet på plats. Några av lektionerna har fått flytta till mer lämpliga lokaler.
 • Väggabadet är nu öppet för motionssim, vattengymnastik och simskola för barn. Som besökare måste man boka in sig för en begränsad tid varje dag.
 • Träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras både inomhus och utomhus efter genomförd riskbedömning. Vi kommer efter sommaren åter hyra ut våra lokaler till privata fester. Samtliga aktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Åtgärderna fortsätter i enlighet med de beslut som Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten tar.
 • Tillgången på skyddsutrustning gör att våra verksamheter beställer sin skyddsutrustning genom ordinarie avtal och rutiner. Centrallagret kommer som tidigare att ha ett lager med produkter som kan avropas om någon verksamhet vid något tillfälle skulle få problem med leveranser.