Coronavirus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 11 december

Fler än någonsin vårdas på sjukhus i Blekinge med covid-19 smitta och den ökade smittspridningen märks även i kommunens verksamheter som på sina håll börjar bli ansträngd. Med anledning av de nya nationella allmänna råden som börjar gälla på måndag den 14 december kan kommunens idrottsanläggningar åter bokas av föreningar.

I Blekinge och i Karlshamn har vi fortsatt smittspridning på en hög nivå. På nationell nivå är sjukvården belastad även om belastningen skiljer sig mellan olika regioner.

– I Blekinge har under veckan som mest 17 personer samtidigt vårdats på sjukhus på grund av Corona, ett dystert rekord, säger Mats Hadartz, stabschef i Karlshamns kommun.

Skola och förskola har flest smittade

Under den gångna veckan har fler konstaterats smittade inom de kommunala verksamheterna.

– Just nu är det skola och förskola som rapporterar flest fall. Vi har smittade i olika delar av omsorgen och arbetar med smittspårning och begränsande åtgärder. Förstärkt skyddsutrustning används i de verksamheter som behöver. Omsorgens coronateam är aktiverat och vårdar de smittfall vi har identifierat. Det är inte aktuellt med besöksförbud inom våra särskilda boenden, säger Mats.

Omsorgsverksamheten har hög sjukfrånvaro vilket medför svårighet att upprätthålla kontinuiteten inom hemtjänsten och LSS-verksamheten.

Grundskolor och förskolor berörs inte av de nya direktiven

Kommunen följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge när det gäller skolgång för barn och unga. Vägga Gymnasiesärskola bedriver därför den största delen av undervisningen genom distansstudier sedan den 7 december. Gymnasiesärskolan övergår till distansstudier under resten av terminen efter att man haft smitta inom personalen.

Grundskolor och förskolor berörs inte av de nya direktiven utan ska förbli öppna. De kommunala högstadieskolorna i Karlshamn testar sin förmåga att bedriva distansutbildning den 21-22 december.

– I årskurs 9 på en av kommunens högstadieskolor har ett antal elever under veckan uppvisat symptom varför man övergår till distansutbildning för dessa klasser för att förebygga smittspridning, säger Mats.

Beslutet om distansutbildning i de specifika drabbade klasserna omprövas kontinuerligt efter smittläget.

På måndag kan föreningar åter boka kommunens anläggningar

Måndagen den 14 december införs de skärpta nationella föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten och de allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

– Då blir det åter möjligt för föreningar att boka kommunens idrottsanläggningar, oavsett ålder på deltagarna i träningen. Tränare eller instruktör från föreningen ska leda passet för att se till att restriktionerna efterlevs. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan och de nationella råden listar nu hur träning kan ske på ett ansvarsfullt sätt, oavsett åldersgrupp.

Kommunen förbereder inför vaccinering mot Corona

Kommunen fortsätter förberedelsearbetet inför vaccinering mot Corona tillsammans med Region Blekinge.

Region Blekinge rapporterar den 11 december om 2923 bekräftade smittfall i länet varav 14 personer vårdas på sjukhus (två inom intensivvården). 26 smittade personer har avlidit.

Fall per kommun
Karlskrona   1367
Ronneby        400
Karlshamn     500
Sölvesborg     285
Olofström      268
Utomläns       103

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan på kommunen (två av en femgradig skala) då vi uppfyller följande kriterier; Verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.