Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 4 januari

Nu pågår smittspridning utöver covid-19 av bland annat vinterkräksjuka och andra virus. Det i kombination med rekommendationen att stanna hemma vid symtom påverkar sjukfrånvaron i våra verksamheter. Efter jul- och nyårshelgerna har dock sjukfrånvaron minskat från de mycket höga nivåerna i december,  vilket stabiliserat våra verksamheter.

Inom omsorgen har vi inte längre smittade brukare på några av våra boenden eller inom hemtjänsten. Vi har ett fåtal smittade bland personalen. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för  smittspridning.

Inom omsorgen har man inte behövt stöd från serviceverksamheterna över jul- och nyårshelgerna eftersom frånvaron på grund av sjukdom och VAB har minskat. Frånvaron är dock fortsatt hög, vilket medför att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna. Om det skulle behövas igen finns det beredskap för att stödja omsorgsverksamheten.

Grundskolor och förskolor förväntas starta som vanligt under den kommande veckan.

Våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger är öppna efter anpassningar till gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Nästa lägesbild sammanställs den 13 januari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.