Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 30 september

De senaste tre veckorna har antalet smittade utifrån resultat från egentestning i Karlshamn varit på nivån 10-15 smittade per vecka.  I nuläget ser vi ingen påverkan på verksamheterna.

Just nu är bara ett fåtal patienter med corona inlagda på sjukhus i Blekinge och av dem vårdas inga inom intensivvården.

Smitta i verksamheten

Enstaka elever inom grundskolan har varit smittade men inga klasser har hittills behövt ställa om till distansutbildning.

Inom omsorgen har vi haft ett mindre smittoutbrott på ett av våra särskilda boenden. En av de äldre som smittades avled dessvärre. Övriga boende samt personal har tillfrisknat och  smittspridningen har upphört.

Vi har i perioder enstaka smittade i våra verksamheter men sjukfrånvaro på grund av corona påverkar inte verksamheterna.

Verksamheterna anpassas efter lättade restriktioner

Karlshamns kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi anpassar nu våra verksamheter efter de lättade restriktionerna.

Det innebär att våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger öppnar utan begränsningar och på samma sätt som före pandemin.

Vi avråder inte längre våra medarbetare att arbeta på plats, men vi uppmanar till en successiv återgång till våra arbetsplatser för att motverka en ny smittvåg. På våra arbetsplatser finns inte längre några restriktioner för avstånd mellan personer i fikarum eller i omklädningsrum, men vi uppmanar alla att undvika onödig fysisk kontakt som exempelvis att ta i hand vid möten.

Fortsätt att förebygga smitta

Det finns fördelar med att hålla kvar vid vissa vanor som pandemin fört med sig. Det innebär att vi fortsättningsvis ska tänka på att hålla avstånd, tvätta händerna med tvål och vatten ofta eller använda handdesinfektion.

Det nationella rådet att stanna hemma vid symtom gäller fortfarande. Var och en ska därmed vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Du bör också testa dig med hjälp av Region Blekinges egentestning.

För att förebygga nya smittutbrott är det viktigt att fortsätta följa nationella restriktioner och att vaccinera sig.

Lägesbilderna upphör

Nu när restriktionerna lättats kommer vi inte att fortsätta publicera lägesbilder löpande. Det här blir därför sannolikt den sista lägesbilden som publiceras.

Region Blekinges rapport den 30 september

Bekräftade smittfall i länet: 13 477 personer. 131 smittade personer har avlidit.

Smittade individer per kommun

Karlskrona: 5174
Ronneby: 2195
Karlshamn: 2740
Sölvesborg: 1637
Olofström: 1124
Utomläns: 607

Genomförda vaccinationer

Dos 1: 116 755 (85,8%)
Dos 2: 111 586 (82,0%)

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Konsekvenser och åtgärder

  • Rekommendationen om distansarbete med anledning av spridning av Corona upphör. Vi inför en successiv återgång till arbete på plats. Vi fortsätter värdera vilka möten som behöver genomföras fysiskt och uppmuntrar i andra fall till digitala möten. På våra arbetsplatser finns inte längre restriktioner för avstånd mellan personer i fikarum eller i omklädningsrum. Däremot uppmanas till att undvika onödig fysisk kontakt som exempelvis att ta i hand vid möten.
  • Vi har rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete då vi upptäcker smittfall i våra verksamheter. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna genomföra egentestning samt vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.
  • Inom omsorgsverksamheterna börjar olika aktiviteter successivt starta upp igen. Man jobbar vidare med rutiner att hålla avstånd mellan personal och patienter/brukare, vara noggrann med handhygien samt att använda adekvat skyddsutrustning enligt förstärkt hygienrutin som fortsatt gäller.
  • Våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger öppnar utan begränsningar och på samma sätt som före pandemin. Riskbedömningar ska göras då planerade besök genomförs av elevgrupper där en stor andel av deltagarna är ovaccinerade. Bedömningen ska utgå, inte bara från corona, utan även utifrån risk för annan smittspridning som kan bidra till stor sjukfrånvaro.
  • Krisledningsnämnden har beslutat att från och med den 1 oktober 2021 ge respektive nämnds- samt kommunfullmäktiges presidium mandat att avgöra om respektive sammanträde ska genomföras fysiskt eller digitalt. Mindre sammanträden, arbetsutskott och liknande, ska även i fortsättningen genomföras digitalt. Som ett resultat av beslutet kommer nästa möte i kommunfullmäktige att genomföras i Väggahallen. Väggahallen är en väl anpassad lokal för att klara att genomföra ett smittsäkert möte.
  • Våra skolor har åter öppnat med närundervisning. Samverkan med Region Blekinges smittskyddsläkare fortsätter med regelbundna gemensamma avstämningar. För att öka vaccineringen bland ungdomar anses vaccinering under skoldagen som giltig frånvaro för gymnasieeleverna.
  • Åtgärderna fortsätter i enlighet med de beslut som Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten tar.