Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin 2 september

Antalet smittade utifrån resultat från egentestning i Karlshamn ökar nu. I nuläget ser vi ingen påverkan på verksamheterna.

Den gångna veckan har vi inga nya smittfall i de kommunala verksamheterna. Sjukfrånvaro på grund av corona påverkar inte verksamheterna.

De senaste två veckorna har vi konstaterat cirka tiotal smittade per vecka mot tidigare veckors lägre antal. Vi ser även att smittspridningen i våra grannkommuner ökar. Just nu är endast ett fåtal patienter med corona inlagda på sjukhus och av dem vårdas inga inom intensivvården.

För att förebygga nya smittutbrott är det viktigt att fortsätta följa nationella restriktioner samt att vaccinera sig.  Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel.

Rekommenderar fortsatt distansarbete

Karlshamns kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär bland annat att det som gällt tidigare angående distansarbete fortfarande gäller, i första hand till och med 30 september men troligen längre än så.

Kommunfullmäktige hålls i Väggahallen

Krisledningsnämnden har beslutat att från och med den 1 oktober 2021 ge respektive nämnds- samt kommunfullmäktiges presidium mandat att avgöra om respektive sammanträde ska genomföras fysiskt eller digitalt. Mindre sammanträden, arbetsutskott och liknande, ska även i fortsättningen genomföras digitalt. Som ett resultat av beslutet kommer nästa möte i kommunfullmäktige att genomföras i Väggahallen. Väggahallen är en väl anpassad lokal för att klara att genomföra ett smittsäkert möte.

Verksamheter öppnar upp

Vi öppnar kommunens äldreomsorgsrestauranger från den 6 september. Mat serveras på plats med beaktande av gällande restriktioner. Den som önskar kan även hämta hem mat.

Kommunens fritidsgårdar är öppna för våra ungdomar med begränsningar i hur många som kan samlas samtidigt i de olika lokalerna.

Kommunala musikskolan startar åter sin verksamhet på plats. Några av lektionerna har fått flytta till mer lämpliga lokaler.

Kulturnatten ställs in

Kommunen ställer in evenemanget Kulturnatten.

 

Nästa lägesbild sammanställs och publiceras den 16 september.

Region Blekinges rapporter den 2 september

Bekräftade smittfall i länet: 13 261 personer.

Två personer vårdas på sjukhus. 130 smittade personer har avlidit.

Smittade individer per kommun

 • Karlskrona: 5105
 • Ronneby: 2122
 • Karlshamn: 2694
 • Sölvesborg: 1627
 • Olofström: 1112
 • Utomläns: 601

Genomförda vaccinationer

Dos 1: 113 917, dos 2: 98 295

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Konsekvenser och åtgärder

 • Vi har rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete då vi upptäcker smittfall i våra verksamheter. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna genomföra egentestning samt vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.
 • Vi tillåter besök vid våra särskilda boenden men det finns särskilda rutiner vid besök för att minska risken för smittspridning. De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade.
 • Vi planerar för att stegvis kunna öppna våra verksamheter igen vartefter nationella restriktioner lättar.
 • Våra skolor har åter öppnat med närundervisning. Samverkan med Region Blekinges smittskyddsläkare fortsätter med regelbundna gemensamma avstämningar. För att öka vaccineringen bland ungdomar anses vaccinering under skoldagen som giltig frånvaro för eleverna.
 • Stadsbibliotekets lokaler är åter öppna. Du kan även hämta böcker på lokalbiblioteken.
 • Väggabadet är nu öppet för motionssim, vattengymnastik och simskola för barn. Som besökare måste du boka in dig för en begränsad tid varje dag.
 • Träningsverksamhet, tävlingar och matcher för barn och vuxna kan genomföras både inomhus och utomhus efter genomförd riskbedömning. Vi kommer efter sommaren åter hyra ut våra lokaler till privata fester. Samtliga aktiviteter ska genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Åtgärderna fortsätter i enlighet med de beslut som Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten tar.
 • Tillgången på skyddsutrustning gör att våra verksamheter beställer sin skyddsutrustning genom ordinarie avtal och rutiner. Centrallagret kommer som tidigare att ha ett lager med produkter som kan avropas om någon verksamhet vid något tillfälle skulle få problem med leveranser.