Några av dem som varit med i Karlshamnspiloten: Lina Öhlin är mottagningschef i Region Blekinge, Johanna Nilsson är kvalitetsundersköterska på Karlshamns kommun, Rebecca Welander är verksamhetschef för Myndighet och resurs på Karlshamns kommun och Matti Pajaujis är verksamhetschef för primärvård väst i Region Blekinge.
omsorg

Karlshamnspiloten ger en nära vård i praktiken

Hur ger vi ett bättre stöd i den nära vården för de invånare som behöver det mest? Det var kärnfrågan i ett pilotprojekt som gett konkreta förbättringar i samarbetet mellan kommunen och regionen. Under våren har de nya arbetssätten testats, och nu ska de spridas inom vård och omsorg i hela länet.

Sedan i höstas har Karlshamns kommun genomfört ett pilotprojekt om god och nära vård tillsammans med Region Blekinge. Projektet går under namnet Karlshamnspiloten och målet var att skapa en bättre nära vård, framför allt för de äldre patienter med flera sjukdomar och ett stort behov av vård, där kommun och region behöver samarbeta.

En arbetsgrupp med yrkesroller som är nära vårdtagare och brukare i vardagen började med att kartlägga patientens väg genom vården för att se var flödet inte fungerade optimalt. Att medarbetarna fick mandat att själva driva pilotprojektet är en nyckel till dess framgångsrika resultat, menar Rebecca Welander som är verksamhetschef för Myndighet och resurs i Karlshamns kommun.

– Vi funderade på vad som händer om vi låter medarbetarna ta taktpinnen och se utvecklingen med sina ögon. Det är då det händer grejer visade det sig! Strateger satsar ofta på helheten, men här låg framgången i att arbetsgruppen gick in i de vardagliga detaljerna, säger Rebecca Welander.

Enkla lösningar med god effekt

Tre av kommunens hemtjänstgrupper har varit med i pilotprojektet, tillsammans med alla vårdcentraler i kommunen och avdelning 9 på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Under april till juni testade verksamheterna några enkla lösningar som väntades ge stor effekt. En egen telefonlinje till vårdcentralen för hemtjänstpersonal, gemensamma arbetssätt och korta avstämningar är några av lösningarna som testades. Och de har visat sig göra skillnad för såväl patienter som personal.

Hemtjänstens telefonlinje till vårdcentralen är öppen klockan 8-21 varje dag. Via telefonen kan många mindre vårdärenden lösas innan de växer sig stora och kräver sjukhusvård. Kommunen har också infört den nya tjänsten bedömningssjuksköterska. Bedömningssjuksköterskan kan besöka och vårda brukaren i hemmet på uppdrag av vårdcentralen, i de fall när personen inte själv kan ta sig till vårdcentralen.

– Vi har redan under den här korta tiden sett att flera äldre och sköra har sluppit åka in till sjukhuset tack vare de nya kontaktvägarna. Utan den direktkontakten hade hemtjänstens personal i många fall istället ringt efter ambulans för att se till att brukaren blev omhändertagen, säger Rebecca Welander.

Beslutet att gå vidare med arbetet kopplat till Karlshamnspiloten togs av det Regionala samverkansrådet som är en aktiv samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge. Nästa steg blir därför att införa de nya arbetssätten på bred front i båda organisationerna, och även sprida det vidare i länets övriga kommuner.

Ett steg i omställningen till en nära vård

– Vi är två stora organisationer som i flera delar jobbat parallellt. Nu har vi hittat flera punkter där vi kan överbrygga gränserna och förenkla, säger Torill Skaar Magnusson som är chef för socialförvaltningen i Karlshamns kommun och den som tillsammans med Region Blekinges hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson tagit initiativ till Karlshamnspiloten.

Omställningen till nära vård handlar om att patienter ska få rätt vård på rätt plats, där resurserna används på bästa sätt. Det kan vara i hemmet, på vårdcentralen eller på sjukhuset.

– Det här är ett gränslöst samarbete där regionen och kommunen har tagit fram gemensamma arbetssätt som innebär bästa möjliga vård för invånarna. Genom det här tar vi tar vi ytterligare ett kliv in i framtidens hälso- och sjukvård och omställningen mot en god och nära vård, säger Kjell Ivarsson.