Foto på en röd gul triangel med en kofot som bryts. Texten Vår kommun stödjer grannsamverkan.
kommun

Grannsamverkan uppmuntras i Karlshamn

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar för att motverka brott i bostadsområdet. De boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen och kommunen som bistår med material, kunskap och information.

Kommunstyrelsen i Karlshamn har nyligen beslutat att bidra med 5 000 kronor under 2021 till Stöldskyddsföreningens arbete med Grannsamverkan.

– Vi tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas för inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott och Grannsamverkan, säger Jenny Andersson, trygghetssamordnare och folkhälsostrateg i Karlshamns kommun.

Att starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas och får en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

– Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden, säger Jenny.

I bostadsområdet får grannarna sedan skyltar och dekaler att sätta upp för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

– Men det räcker inte med att sätta upp skyltar, det krävs att de boende i området är vaksamma också, säger Jenny.

Inbrotten kan minska med 36 procent genom grannsamverkan

Enligt senaste utvärderingen av metoden kan grannar minska inbrotten med så mycket som 36 procent i ett bostadsområde genom att samverka och enligt BRÅ har 19 av 20 personer som begått inbrott i en intervjuundersökning svarat att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Genom att grannsamverka skapas relationer mellan grannar och på detta sätt skapas en trygghet i området.

– Tanken är också att det ska hållas träffar varje år där det finns möjlighet för de boende i Grannsamverkansområdena att träffas och få någon form av information eller enklare utbildning. Under pandemin har dessvärre inga träffar kunnat hållas, säger Jenny.

Krav för att bedriva Grannsamverkan

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som organisationen Samverkan mot brott ger.

Läs mer om Grannsamverkan på Samverkan mot brotts webbsida.