Matildsa Natt och Dag i bild inne i Rådhuset i Karlshamn.
Vi som arbetar med bygglov tycker att "Låna en bygglovsarkitekt" är en bra satsning och välkomnar både företagare och privatpersoner att använda tjänsten, säger Matilda Natt och Dag, bygglovsarkitekt i Karlshamns kommun. Foto: Annette Sandberg
kommun

Karlshamns kommun lånar ut upphandlare och bygglovshandläggare

Att lära sig alla regler och lagar och veta var man får bygga eller vad som gäller vid offentlig upphandling är allt annat än enkelt. Nu erbjuder Karlshamns kommun företagare att boka in egen tid med upphandlare och bygglovshandläggare.

Karlshamns kommun skapar nya möjligheter för företagare att boka egen tid med upphandlare och bygglovshandläggare. Genom denna satsning vill kommunen bidra till ökad kompetens inom offentlig upphandling och inom bygglov samtidigt som kommunen också ökar sin egen förståelse för näringslivets utmaningar inom dessa områden. Kunskapsutbytet kan ge företagare som lämnar in anbud, bättre förutsättningar att komma vidare i processen. Bygglov är ytterligare ett område där kommunen ser stora fördelar med att kunna dela med sig av kunskap för att undvika fel som ofta leder till fördröjningar.

− Detta är ytterligare ett sätt att stärka dialogen mellan våra lokala företag och kommunen. Viktigt är att näringslivet känner att vi som kommun är lättillgängliga och kan svara på olika näringslivsfrågor. Detta är en tjänst som öppnar dörren för att fler företagare ska kunna få experthjälp med frågor rörande just upphandling och bygglov. Ökar vi förståelsen för varandras roller är vi alla vinnare, både företagare och kommunen, säger Nina Andersson, näringslivschef i Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun har tagit fram två e-tjänster för att företagare på ett smidigt sätt ska kunna boka möten med upphandlare och bygglovsarkitekt. E-tjänsterna finns tillgängliga via kommunens webbplats. Bygglovstjänsten är även öppen för privatpersoner.

Låna en upphandlare

Låna en upphandlare heter e-tjänsten som riktar sig till företag som vill lära sig mer om offentlig upphandling och som kanske ännu inte har provat på att lämna anbud. Företagaren bokar in bokningsbar tid, som för tillfället är måndagar mellan kl 11-12 och anger samtidigt vad man vill diskutera. Om intresset visar sig vara stort, kommer den bokningsbara tiden att utökas.

Tanken är att mötet ska stärka företagen och skapa rätt förutsättningar för att kunna delta i offentliga upphandlingar.

− Fler anbudsgivare i en offentlig upphandling är alltid positivt och vi ser gärna att leverantörerna är lokala även om lagstiftningen inte medger styrning eller krav på att de är det. En pågående upphandling kommer aldrig att kunna diskuteras på grund av krav på transparens. Det betyder att samtliga anbudsgivare i en pågående upphandling måste kunna ta del av samtliga frågor och svar som ställs för att inte ge några konkurrensfördelar, säger Ulrika Hägvall Lundberg, tillförordnad chef för upphandlingsenheten.

I bokningen beskriver företagaren vad hen vill diskutera. Upphandlaren har då möjlighet att förbereda sig och göra mötet så givande som möjligt.

Upphandlare Ludwig Larsson på plats på sitt kontor i Rådhuset.

− Vi vill ha mer kunskap om vårt lokala näringsliv för att kunna ställa rimliga krav inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Företagare är experter inom sina respektive områden. Tanken är att vi genom att dela med oss av våra kunskaper kan skapa bättre förutsättningar för företag att kunna delta i upphandlingar även i andra kommuner, inte bara i vår kommun, säger Ludwig Larsson, upphandlare i Karlshamns kommun.

Låna en bygglovshandläggare

Den andra e-tjänsten, Låna en bygglovshandläggare, vänder sig till företagare men även till privatpersoner som har frågor kring ett bygglov kopplat till ett specifikt byggprojekt eller vill ha information om bygglov i allmänhet. Bygglovsprocessen består av flera olika steg och innehåller en hel del byråkrati. För många är det första gången man söker bygglov. Därför är det viktigt att kommunen erbjuder hjälp och handledning. De bokningsbara tiderna är torsdagar mellan klockan 13-16 och på fredagar mellan klockan 13-15.

− Jag tycker att det är bra med de bokningsbara tiderna. Fördelarna är att vi kan diskutera ärenden och skapa förståelse kring vad som krävs innan en bygglovsansökan skickas in. Förhoppningsvis får vi in bättre handlingar och förslag som är anpassade till den befintliga byggnaden och omgivande stads- eller landskapsbilden och som följer detaljplanen. På så sätt kan handläggningen effektiviseras, säger Matilda Natt och Dag, bygglovsarkitekt i Karlshamns kommun.