Ett hus fyra meter ovan mark i Eriksbergs viltpark.
Varje år korar Karlshamns kommun en vinnare av Stadsbyggnadspriset, som ett sätt att lyfta värdet av arkitektur och livsmiljö. Här är 2020 års vinnare: Synvillan på Eriksberg ritad av arkitekt Thomas Sandell och byggt av PMB på beställning av Eriksbergs vilt och natur AB.
miljo

Karlshamn klättrar i arkitekturrankning

Karlshamns kommun tog sig ända till plats 7 av 290 kommuner när Årets Arkitekturkommun 2021 utsågs. Och det är ett rejält kliv uppåt vår tidigare 31:a plats.

– Det är ett fantastiskt resultat! Och att vi är två kommuner på topp 10 i vår lilla region är extra roligt, säger Emina Kovacic som är stadsarkitekt hos Karlshamns kommun.

En av nycklarna till framgång är att vi har arbetat målinriktat i många år med att med att lyfta fram vikten av arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor, menar Emina Kovacic. Bland annat genom Arkitekturveckan och Stadsbyggnadspriset som båda återkommer årligen.

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund till den kommun som bäst lyckas kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.

– Den här rankningen är en bekräftelse på att vi är ambitiösa och lyhörda genom hela ledet när det gäller stadsmiljön. Faktum är att samhällsbyggnad inte enbart är kommunens ansvar. Det är snarare något som omfattar fastighetsägare, kommuninvånare, beställare, byggbolag som är verksamma i kommunen och självklart även politiker och tjänstepersoner  inom denna sektor.

Klimat och hållbarhet är en viktig framtidsfaktor

I år vägdes även klimatarbete in som en egen parameter för första gången. Det görs utifrån två faktorer, medlemskap i föreningen Klimatkommunerna och om kommunen ställer klimatkrav på material vid byggnation och renovering av egenägda lokaler och bostäder.

Idag är Karlshamn kommun inte medlem i Klimatkommunerna, men vi kommer att undersöka möjligheten att ansluta oss framöver.

– Det hindrar oss dock inte från att arbeta med frågan om klimat på andra sätt. Vi håller exempelvis på att ta fram en klimatanpassningsplan med hjälp av SMHI just nu. Vi kommer att ha mycket nytta av den framöver i samband med detaljplanering, bygglovshantering och fastighetsförvaltning, säger Emina Kovacic.

Klimat- och hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i arbetet vi gör.  Vi ställer inte klimatkrav på material idag, men hållbarhet genomsyrar projekten. Där är den nya skolan i Mörrum ett bra exempel. Hållbarheten går som en röd tråd igenom tänket kring hela projektet. Det syns bland annat i hur vi använder ekosystemtjänster som laddstolpar, solceller och spillvärme.

Visionsbild, Mörrums nya skola

Mörrums nya skola är ett bra exempel på hur vi låter hållbarhet genomsyra våra byggprojekt. Illustration: Fojab arkitekter

– Vårt projektkontor håller också på att ta fram en hållbarhetsmanual där vi beskriver hur vi som kommun bör hantera hela byggprocessen utifrån hållbarhetsaspekten, säger Emina Kovacic som också lyfter fram att vi dessutom arbetar med bevarandeaspekter som väger minst lika tungt som klimataspekter gör vid nybyggen.

– Vi ställer oss alltid frågan om vi måste riva eller om kan vi bygga om det som redan finns. Framställning av olika byggnadsmaterial står för en stor del av den ”miljöskuld” som byggprocessen i sig skapar, säger stadsarkitekten Emina Kovacic.

Om Årets Arkitekturkommun

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun är en riksomfattande undersökning som bygger på två olika komponenter. Den ena är ett index som är skapat utifrån en enkätundersökning riktad till Sveriges arkitektkår. Arkitekterna bedömer dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna men också arkitekturkompetensen i kommunen. Den andra komponenten bygger på offentlig statistik. Här värderas landets kommuner utifrån förmågan att planera byggande ställt i relation till befolkningsutvecklingen.