En print screen från Karlshamns kommuns webb-tv.
politik

Ja till koalitionens budgetförslag och ja till höjd skattesats

Kommunfullmäktige godkände Socialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets förslag till budget med flerårsplan och röstade även ja till ökad skattesats.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna koalitionens budgetförslag för 2021 och flerårsplan för 2022-2023. I budget och flerårsplan inår inriktningsmål samt drift-, investerings-, finansierings- och resultatbudget, balans- och kassaflödesbudget för Karlshamns kommunala verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade även att anta koalitionens förslag till att höja skatten med 57 öre.

Budget och flerårsplan

Den nya budgeten och flerårsplanen spänner över tre år och omfattar bland annat ekonomiska resultatnivåer och fastställda nettoinvesteringar.

Fastställd resultatnivå för åren 2021-2023

  • 2021: 21 miljoner kronor
  • 2022: 21 miljoner kronor
  • 2023: 22 miljoner kronor

Fastställda nettoinvesteringar för åren 2021-2023

  • 2021: 240 788 tkr
  • 2022: 147 833 tkr
  • 2023: 106 000 tkr

Skattesats 2021

Beslutet innebär en höjning av kommunalskatten med 57 öre från och med januari 2021. Höjningen innebär en ökning av kommunens intäkter med cirka 40 miljoner kronor per år 2021-2023.

Kommunalskatten i Karlshamn är idag 21 kronor och 76 öre. Beslutet om att höja skatten med 57 öre innebär att skatten till Karlshamns kommun blir 22 kronor och 33 öre från och med januari 2021.

För en person som tjänar 20 000 kronor per månad innebär skattehöjningen 114 kronor mera i skatt per månad. För den som tjänar 40 000 kronor per månad innebär skattehöjningen 228 kronor mera i skatt per månad.

Votering begärdes och verkställdes med 26 ja till koalitionens förslag, 24 nej och en ledamot som avstod från att rösta.

Protokoll från kommunfullmäktige publiceras här på webbplatsen i slutet av veckan.