Glada barn sträcker upp armarna i luften.
kommun

Invånarantalet i Karlshamn ökar mest i länet

Blekinge är ett av tre län i landet som minskat sin befolkning under 2019. Vi blev 78 personer färre. Däremot går Karlshamn emot länets andra fyra kommuner där befolkningsutvecklingen är negativ och är den enda kommun som ökat sitt invånarantal med 143 invånare. Nu är vi 32 473 personer!

Under 2019 ökade befolkningen i riket med 97 404 personer och det var den lägsta folkökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet. Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men framförallt är invandringen större än utvandringen.

Karlshamns kommuns befolkning har under 2019 ökat med 143 invånare och är nu 32 473 personer.

– Så många har vi aldrig varit tidigare. År 1975 var vi 32 136 invånare, vilket var all time high. 2017 passerade vi den nivån och blev drygt lika många invånare som 1975, och för varje år har vi ökat sedan dess, säger Anette Ericson, verksamhetscontroller i Karlshamns kommun.

Ökningen i Karlshamn beror främst på ett invandringsöverskott men även på en ökad inflyttning från andra kommuner i landet.

– Det är jätteroligt att Karlshamn växer. Det går helt i linje med vår nya vision om att bli 50 000 invånare, säger Daniel Wäppling, kommundirektör.

 

FAKTA

·         Andelen personer med utländsk bakgrund var 17,8 procent i Karlshamn (17,1 procent 2018) jämfört med 25,5 procent för riket (24,9 procent).

·         Könsfördelningen är relativt jämn i Karlshamn, 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. För Blekinge är siffrorna 49,0 procent kvinnor och 51,0 procent män.

·         Medelåldern i Karlshamns kommun är 44,1 år jämfört med Blekinge 43,4 år och 41,2 år för riket totalt. I Blekinge ligger Olofström och Sölvesborg högst med 45,1 år och Karlskrona lägst med 42,1 år. Ronneby ligger på 43,5 år.

·         Karlshamn har en betydligt högre andel pensionärer än riket som helhet (25 procent mot 20 procent), medan antalet barn och ungdomar 0-18 år är något lägre (20 procent mot 22 procent. Antalet invånare i förvärvsarbetande åldrar är betydligt lägre (55 procent mot 58 procent).