Foto på Ingrid Persson, ledamot i föreningen HjärtLung, vid en hjärtstartare.
Ingrid Persson, ledamot i föreningen HjärtLung, tycker det är bra med hjärtstartare vid Asarums fritidsgård. Fotograf: Krisztina Andersson
kommun

Hjärtstartare på plats vid Asarums fritidsgård

Karlshamns kommun verkar för ökad tillgänglighet av hjärtstartare i offentliga miljöer. Utbyggnaden har skett successivt under de senaste åren och senast i raden av platser för hjärtstartare är Asarums fritidsgård.

Karlshamn är den kommun i länet som har flest hjärtstartare i offentliga miljöer tillgängliga dygnet runt. Första hjärtstartaren som sattes upp i offentlig miljö i Karlshamn var för sex år sedan. Sedan dess har antalet hjärtstartare ökat och Karlshamns kommun har aktivt arbetat för att öka tillgängligheten.

38 hjärtstartare finns i kommunen

I dagsläget finns 38 hjärtstartare placerade runt omkring i kommunen, antingen i eller i nära anslutning till samlingslokaler eller platser där många människor vistas. Exempel på offentliga miljöer där det finns hjärtstartare är bland annat Bellevueparken, Väggabadet, Vägga idrottsplats och längs med strandpromenaden i anslutning till den nya padelbanan vid Kallbadhuset.

– Vi kommer även att flytta ut hjärtstartaren från tennishallen så att den finns tillgänglig utomhus, säger Thomas Nilsson, fritidschef, Karlshamns kommun.

Samarbete med föreningar för ökad trygghet

Ingrid Persson, ledamot i föreningen HjärtLung i Karlshamn och i Blekinge, tycker det är bra att tillgängligheten på hjärtstartare ökar i de offentliga rummen.

– Just att det har kommit upp en hjärtstartare här vid Asarums fritidsgård är jättebra. Det pågår mycket aktivitet och det är många som använder lokalerna och vistas i området här omkring, säger Ingrid Persson.

Många personer samlade utanför Asarums fristidsgård.

Föreningsaktiva och representanter från kultur- och fritidsenheten i Karlshamns kommun är samlade för att uppmärksamma den nya hjärtstartaren vid Asarums Fritidsgård. Sara Widesjö, fritidskonsulent, Jessica Holmström, Techmedico, samarbetspartner till Karlshamns kommun, Thomas Nilsson, fritidschef, och Peter Larsson, föreningskonsulent, var med vid tillfället. Fotograf: Krisztina Andersson

HjärtLung är tillsammans med kommunens övriga föreningar viktiga samarbetspartners till Karlshamns kommun i arbetet med att öka säkerhet och tillgänglighet när det handlar om just placering av hjärtstartare.

På Sveriges Hjärtstartarregister finns angett var man kan hitta hjärtstartare i landets kommuner.

– Jag vill uppmana företag, organisationer och verksamheter som äger hjärtstartare att gå in och registrera den på Sveriges Hjärtstartarregisters webbsida, säger Peter Larsson, föreningskonsulent i Karlshamns kommun.