Den gula lärarbostaden på Tärnö med utsikt över havet.
Den gamla lärarbostaden på Tärnö.
kommun

Fyra intressenter vill köpa och utveckla Tärnö

Karlshamns kommun söker köpare som vill utveckla Tärnö till en mer tillgänglig plats för besökare. Anbudstiden är avslutad och totalt har fyra intresseanmälningar skickats in till kommunen.

Karlshamns kommun har beslutat att sälja hela eller delar av sin mark, lärarbostaden och sjöbodarna på Tärnö för att utveckla platsen till ett mer attraktivt och tillgängligt besöksmål. Följande fyra aktörer har skickat in intresseanmälningar;

  • Johan Holgersson, Karlshamn
  • Berit Haggren och Anders Haggren, Växjö
  • Peter Svensson, Karlshamn
  • Ola Karlsson, Karlshamn

Intresseanmälningarna kommer nu att granskas av en arbetsgrupp bestående av mark- och exploateringsingenjör, näringslivschef, förvaltningschef samt representanter från fritid, turism, bygglov och plan.

Arbetsgruppen kommer att träffa intressenterna via digitala möten, förhoppningsvis redan i början av nästa vecka. Senast den 13 april räknar kommunstyrelsen med att kunna fatta beslut om vilket av anbuden som kommunen kommer att gå vidare med.