En kvinna i vit t-shirt håller upp en lapp med texten Propaganda.
stod

Förtydligande om svensk socialtjänst på flera språk

Just nu pågår en desinformationskampanj mot Sverige och socialtjänstens arbete med LVU. Karlshamns kommun, i likhet med övriga kommuner i länet, tar avstånd från den desinformation som sprids och vill förmedla att det finns lättillgänglig och relevant information om svensk socialtjänst på flera olika språk på Socialstyrelsens webbplats

För att möta den desinformationskampanj som pågår har Socialstyrelsen har sammanställt korrekt information och samlat länkar till material som rör socialtjänstens område på sin hemsida, både på svenska och flera andra språk. Där finns även svar på frågor om LVU (Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga). Du hittar informationen via den här länken:

Information om svensk socialtjänst på flera språk – Socialstyrelsen

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten ”på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet”.

Hjälp och stöd inom socialtjänsten ges alltid i samarbete med den enskilde, med utgångspunkt i att människor kan utvecklas och bli självständiga. Det är ett utmanande arbete som kräver hög kompetens och förståelse för både individen och samhället. En socialsekreterare står inte ensam i svåra beslut likt de som fattas inom ramen för LVU, utan många funktioner och instanser står bakom och kvalitetssäkrar utredningarna. Inspektionen för vård och omsorg har dessutom tillsynsansvar över socialförvaltningens arbete.

− Vårt fokus som arbetsgivare är att stödja vår personal i deras viktiga arbete för att främja barns trygghet, säger Torill Skaar Magnusson, chef för socialförvaltningen i Karlshamns kommun.