Magnus Gärdebring (M) valdes till ordförande för kommunstyrelsen under mandatperiodens första sammanträde den 7 november. Foto Annette Sandberg
politik

Första kommunfullmäktige för mandatperioden

Den 7 november hölls det första kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026. Magnus Gärdebring (M) valdes till ordförande för kommunstyrelsen och Björn Tenland Nurhadi (SD) blir kommunfullmäktiges nye ordförande.

Nedan följer en sammanfattning av några av de beslut som fattades under måndagens kommunfullmäktige.

Val av kommunfullmäktiges presidium

Vid sammanträdet valdes nytt presidium, alltså ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige för kommande fyra år, samt valberedning.

  • Kommunfullmäktiges ordförande: Björn Tenland Nurhadi (SD)
  • Kommunfullmäktiges vice ordförande: Magnus Arvidsson (M)
  • Kommunfullmäktiges andre vice ordförande: Marie Sällström (S)

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.

Kommunfullmäktige beslutade att utse Elin Petersson (M) till ordförande för valberedningen och Tor Billing (SD) till vice ordförande.

Val av kommunalråd och oppositionsråd

Kommunstyrelsens ordförande får titeln kommunalråd. Magnus Gärdebring (M) valdes till kommunalråd och till oppositionsråd valdes Per-Ola Mattsson (S).

Val av kommunstyrelse

Kommunstyrelsen får fortsatt 15 ledamöter och 15 ersättare.

Magnus Gärdebring (M), ordförande, Björn Tenland Nurhadi (SD), vice ordförande och Per-Ola Mattsson (S), andre vice ordförande.

Ny nämndsorganisation

Kommunfullmäktige beslutade att införa en ny nämndorganisation som gäller från och med den 1 januari 2023.

Revisionen, 7 ledamöter

Kommunstyrelsen, 15 ledamöter, 15 ersättare

  • Arbetsutskott, 7 ledamöter, 7 ersättare
  • Trygghet-, kultur-, fritid- och folkhälsoutskott, 5 ledamöter, 5 ersättare
  • Näringslivs- och samhällsbyggnadsutskott, 5 ledamöter, 5 ersättare

Utbildningsnämnd, 11 ledamöter, 7 ersättare

Omsorgs- och socialnämnd, 13 ledamöter, 9 ersättare

  • Individutskott, 7 ledamöter

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnd, 7 ledamöter, 5 ersättare

Valnämnd, 9 ledamöter

Skattesats 2023

Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2023 förblir oförändrad, 22,33 kronor.

Delårsrapport augusti 2022

Resultatet för kommunkoncernen beräknas till plus 132 miljoner kronor och för kommunen till plus 104 miljoner kronor.

Dagordning och handlingar för kommunfullmäktige den 7 november

Lyssna på kommunfullmäktige

Protokoll för mötet publiceras fredagen den 11 november.