Foto på Möllebackens förskola
Foto: Leila Rudelius
forskola

Förskolan Möllebackens barn och personal flyttar ut

Med anledning av de förhöjda halterna av bland annat bly, PAH, barium och kvicksilver som hittats på vissa delar av förskolan Möllebackens mark ska nu barn och personal, som en försiktighetsåtgärd, lämna förskolan redan på måndag. 

En invertering av lämpliga ersättningslokaler till Möllebackens förskola har genomförts de senaste dagarna.

– Ett intensivt arbete har pågått med att hitta ersättningslokaler som är lämpliga och godkända och det finns tyvärr ingen lokal dit man kan flytta förskolan i sin helhet, säger Torsten Berg, verksamhetschef för kommunens förskolor.

De lokaler som hade kunnat rymma hela förskolan har dessvärre inte visat sig lämpliga på grund av att krav som brandsäkerhet, ventilation, funktionalitet eller säker mathantering inte kunnat uppfyllas.

– Verksamheten kommer därför att delas upp på fyra olika befintliga förskolor där man kan flytta in med hela eller delar av förskolans grupper, säger Torsten.

Alla barn ska känna sig trygga

Vårdnadshavarna har under dagen fått veta vilken förskola deras barn hamnat på. Det handlar om förskolorna Regnbågen och Gullbergslyckan i Karlshamn och Rosendal i Asarum. Dessutom kommer Trädgårdens förskola i centrala Karlshamn att återöppnas. Verksamheten kommer från och med måndag den 28/9 att bedrivas på dessa förskolor.

– Barnen kommer att delas in i grupper, bland annat med utgångspunkt att syskon ska finnas i samma grupp så att vårdnadshavare inte ska behöva åka till flera förskolor och att alla barn ska kunna känna sig trygga med att ha kompisar och minst en känd pedagog med sig till den nya förskolan, säger Torsten.

Hur länge denna nya organisation ska gälla är inte bestämt, utan är helt beroende av resultaten av saneringen av marken runt Möllebackens förskola och luftmätningen av inomhusluften i förskolan samt vad den medicinska bedömningen av hälsoriskerna visar.

– Vi får nog i nuläget ändå beräkna att den nya organisationen med tillfälliga placeringar på andra förskolor kommer att pågå året ut.