Andreas Saleskog, styrelseordförande Karlshamnsfastigheter, Samuel Henningsson, vd Netport och Stefan Nilsson, vd Karlshamnsfastigheter på Östra Piren där utvecklingen av Etapp 5 har påbörjats.
Andreas Saleskog, styrelseordförande Karlshamnsfastigheter, Samuel Henningsson, vd Netport och Stefan Nilsson, vd Karlshamnsfastigheter på Östra Piren där utvecklingen av Etapp 5 har påbörjats.
politik

Extrainsatt kommunstyrelsemöte om Etapp 5 Östra Piren

Kommunstyrelsen kallade till ett extrainsatt möte den 23 juli för att på nytt lyfta frågan om ökad borgensram för projektet Etapp 5 Östra Piren. Kommunstyrelsen var enig i sitt beslut. Det tidigare beslutet har överklagats på grund av misstanke om jäv.

Förvaltningsrätten gör just nu en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut som fattades i juni i år kring ökad borgensram av byggnationen på Östra piren i Karlshamn. Den klagande vill att Förvaltningsrätten ogiltigförklarar beslutet samt fattar beslut om inhibition, det vill säga ett tills vidare förbud mot att påbörja byggnationen av Etapp 5 Östra Piren. Förvaltningsrätten har redan meddelat att man avslår yrkandet om inhibition. Målet i övrigt avgörs senare.

Kommunstyrelsen har valt att föregå förvaltningsrättens besked genom att själva upphäva det tidigare beslutet och fatta ett nytt beslut utan deltagande av ledamöter med koppling till projektet. Detta för att inte förlora tid i den fortsatta processen av projektet. Kommunstyrelsens beslut under dagens extrainsatta möte var enhälligt och kommer nu att gå vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut den 3 augusti.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

  • att upphäva kommunfullmäktiges beslut som fattades 2020-06-15.
  • att utöka tidigare beslutad borgensram om 300 miljoner kronor för projektet Etapp 5 Östra Piren till 430 miljoner kronor.

−   Dagens beslut fattades i full enighet och jag är tacksam över att vi på så vis inte får någon onödig fördröjning av projektet, säger Magnus Gärdebring (M), oppositionsråd och den som höll i ordförandeklubban under dagens extrainsatta möte.

Information om Etapp 5 Östra Piren hittar du på Netports webbsida.