Coronavirus
kommun

En annorlunda vardag på jobbet väntar

Nu när du kommer tillbaka till din arbetsplats måste du också komma tillbaka till corona-vardagen. Vi är nu extra sårbara när vi träffar varandra efter en tids ledighet. Smittan sprids även på våra arbetsplatser så fortsätt tänka: håll i, håll ut och håll avstånd! Här är veckans lägesbild om coronasituationen och en film om vad du kan tänka på för att skydda både dig själv och andra från smitta.

Den här lägesbilden har tagits fram för att öka förståelsen för de beslut som fattas med anledning av corona-krisen. Nedan har åtgärder, såväl genomförda som planerade, samlats under respektive målområde. Dokumentet beskriver det arbete som genomförts den senaste veckan.

Informationen är uppdelad under följande sex målområden:

1.       Begränsa smittspridning
2.       Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
3.       Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
4.       Lindra konsekvenserna för medborgare och företag
5.       Begränsa oro genom information
6.       Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Region Blekinge rapporterar den 13 augusti om 556 bekräftade smittfall i länet varav tre vårdas på sjukhus (en person inom intensivvården). 15 smittade personer har avlidit. Fördelningen mellan de olika kommunerna när det gäller konstaterat smittade individer ser ut som följer:

Karlskrona 398
Ronneby 59
Karlshamn 56
Sölvesborg 20
Olofström 20
Utomläns 3

Målområde 1 – Begränsa smittspridning

Smittskyddsläkaren i Region Blekinge; Bengt Wittesjö, konstaterade den 4 juni att ”dag noll” har kommit till Blekinge. Efter en topp under sista veckorna i juni är nu antalet nyupptäckta smittade samt antalet inlagda på sjukhus tillbaka på samma lägre nivå som i mitten av maj.

Vi har under sommaren haft enstaka fall av smitta bland brukare samt personal inom omsorgen. Kommunens coronateam kommer att ha fortsatt beredskap att vårda nya smittfall. Vi ser inte att vi har någon pågående smittspridning i våra omsorgsverksamheter.

Även i andra verksamheter har vi haft och har enstaka smittfall. Vi har en god dialog med Region Blekinges smittskydd som har varit nöjda med vår hantering av de fall som uppstått. Vi kan konstatera att vi än så länge varit väl förberedda och haft bra rutiner för de olika utmaningar vi ställts inför.

Nu när vi kommer tillbaka till våra arbetsplatser måste vi också komma tillbaka till ”corona-vardagen”. Vi är nu extra sårbara när vi träffar varandra efter en tids ledighet. Smittan sprids även på våra arbetsplatser så fortsätt tänka håll i, håll ut och håll avstånd!

Vägga gymnasieskola har planerat om sina scheman inför höstens skolstart. Detta för att sprida start- och sluttider så att trängseln i kollektivtrafiken minskar. Man har också planerat raster och lunch för att sprida ut eleverna bättre.

Region Blekinges egenprovtagning för Covid-19 i Karlshamn ändrar den 20 augusti sina öppettider till tisdag, onsdag och fredag. Ytterligare information via Region Blekinges webbsida eller 1177. Trycket har varit lågt på egenprovtagningen och det har inte funnits brist på tider. För dem som inte har svenskt personnummer kontaktas vårdcentralen för provtagning.

Kommunen rapporterar veckovis hur Folkhälsomyndighetens direktiv efterföljs ute i samhället kopplat till sommarens ledigheter. Just nu är vår bild att man som besökare/kund i olika verksamheter generellt erbjuds möjlighet att tvätta eller sprita händerna och att tillgången på information om smittförebyggande åtgärder är god. Däremot finns problem då det gäller att hålla avstånd i restauranger, caféer, butiker och gallerior medan det har fungerat bättre kopplat till idrott och friluftsliv. Vår bild är att riskgrupper i stort följer de direktiv som finns men att undantag finns. När det gäller kollektivtrafiken är efterlevnaden godtagbar men det finns varningssignaler.

Målområde 2 – Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård

Personaltillgången är fortfarande tillräcklig sett till hela verksamheten. Omfördelning sker mellan arbetsställen för att täcka enstaka arbetspass i samband med sjukfrånvaro.

Målområde 3 – Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet

All kommunal verksamhet bedöms ha tillräcklig bemanning och för närvarande påverkas inte våra verksamheter av sjukfrånvaron på något avgörande sätt.

Målområde 4 – Lindra konsekvenser för medborgare och företag

Förberedelser pågår för start av grundskolor, gymnasieskola och vuxenutbildning kommande vecka. Riskanalyser ska revideras och uppdateras. För grundskolor och förskolor fortsätter verksamheterna i princip som innan sommaren, men gymnasieskola och vuxenutbildning förbereds för återgång till undervisning på plats (för vuxenutbildningen sker det successivt).

Målområde 5 – Dämpa oro, bland annat genom information

Vi fortsätter ge veckovisa lägesbilder om läget i vår kommun. Information om vad som gäller angående coronasituationen i kommunens förskolor skickas ut till alla vårdnadshavare inom de närmsta dagarna.

Målområde 6 – Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Karlshamns kommun fortsätter följa lägesutvecklingen. Vi kan konstatera att den förberedande planering som genomförts under våren för att hantera corona-pandemins påverkan på våra verksamheter har hållit för den ökade smittspridning vi sett under sommarens första del.