Från vänster William Lavesson, projektledare, Lennart Johansson, projektledare, och Carina Pettersson, biträdande rektor på Mörrums skola imponeras av elevernas arbeten.
skola

Elever formar sin drömskolgård

Linbana, skatebana, hängmatta och kiosk. Det är några av elevernas önskemål när den nya skolgården i Mörrum ska byggas. Drygt 400 elever har varit involverade och nu ska arkitekter i Malmö ta sig an förslagen i det fortsatta arbetet med utformningen.

Det handlar om byggnationen av nya Mörrums skola där eleverna har varit delaktiga i utformningen av utomhusmiljön. Den nya skolbyggnaden ska stå klar i april/maj 2022 och därefter kommer bygget av utomhusmiljön att påbörjas.

– Så det kommer att bli något av en byggarbetsplats hela det läsåret, 2022/2023, säger Lennart Johansson, projektledare för Mörrums skolas nya skolgård.

Redan nu finns paviljonger på plats som under byggtiden ska fungera som undervisningslokaler.

Alla elever har fått ge förslag

Alla elever i Mörrum, från förskoleklass till årskurs 5, har fått ge sina förslag och idéer kring den nya skolgården. Eleverna har sedan februari i år arbetat gruppvis med förslag till utformning, först med teckningar och skisser och därefter med modeller.

– Det har varit fantastiskt roligt, det har varit ett stort engagemang både bland elever och lärare, säger Carina Pettersson, biträdande rektor på Mörrums skola.

Rörelseaktiviteter har varit i fokus när eleverna har skissat fram sin drömskolgård. Även ytor med möjligheter till utomhusundervisning finns med bland förslagen.

– Och det är något som har kommit från eleverna själva, vilket är skoj, säger Lennart Johansson.

Kommunen bygger för barnen

Den nya skolgården har i processen för utformningen varit indelad i tre olika zoner där bland annat trädäck med olika lek- och aktivitetsinslag ingår som en av zonerna. Till skolgården hör även ett stort grön- och naturområde.

– Det är ju naturligtvis en värdefull tillgång när vi nu ska bygga en ny utomhusmiljö. Vi bygger för barnen och då ska vi också ta tillvara på barnens idéer om hur de vill ha det, säger William Lavesson, projektledare för byggnationen av Mörrums skola.

Elevernas förslag ska nu sammanställas och delges arkitekterna som tar med sig önskemålen i det fortsatta arbetet. Tidigt i höst ska arkitekterna presentera ett förslag utifrån elevernas tankar och idéer.

– Det är inte helt vanligt att man jobbar på det här sättet tillsammans med barn i en utformning, men det är ju också det som gör det här projektet så roligt. Att få med barnens idéer om kombinationer, funktioner och möjligheter i utformningen är unikt och ger det lilla extra i hela projektet, säger Charlotte Kristensson, arkitekt på Fojab i Malmö.

Att få bestämma är både svårt och roligt

Att få vara med och bestämma om hur skolgården ska se ut har varit roligt. Men lite svårt också, tycker Viggo i årskurs 1 och får medhåll av sina kompisar.

– Ja, det var lite svårt först att komma på idéer. Men sedan när vi pratade så kom vi på jättebra saker tillsammans!

Till utomhusmiljön hör även en konstnärlig utsmyckning och elevernas teckningar och förslag kommer att ingå som underlag även i detta arbete.

Text och foto: Krisztina Andersson