Man i förgrunden med höstsolen i ögonen framför Netports tegelröda byggnader på Östra piren i Karlshamn.
Sören Davidsen lämnar sitt uppdrag som chef för Arbetsmarknadsenheten för att helt fokusera på uppdraget som campusledare i Karlshamn.
skola

Campusledare tillsatt för utveckling av Campus Karlshamn

Sören Davidsen får uppdraget att leda utvecklingen av nya Campus Karlshamn.

När Blekinge tekniska högskola avslutar sin verksamhet i Karlshamn sommaren 2025 är målet att Karlshamns kommun ska stå redo att driva Campus Karlshamn i egen regi. Karlshamns kommun kommer då själva att äga verksamheten. Sören Davidsen, nuvarande chef för Arbetsmarknadsenheten i Karlshamn, har fått uppdraget att leda arbetet.

Sören Davidsen har en yrkesutbildning inom export och har under många år arbetat som säljare. I Karlshamns kommun har han varit anställd sedan 2020 som chef för Arbetsmarknadsenheten.

− Jag är modig som person, lösningsfokuserad och har en stor passion för Karlshamn − uppdraget känns superspännande! Jag ser det som en möjlighet att vara med och lösa delar av den kompetensbrist som finns, särskilt inom tillverkningsindustrin men även inom andra bristyrken. Jag är riktigt taggad och har redan smygstartat genom att boka upp möten med några yrkeshögskolor och universitet, säger Sören Davidsen.

Sören lyfter fram samarbetet med näringslivet och föreningslivet som centrala delar för att skapa ett levande campus. Studenter ska inte bara studera utan också vara del av samhället i övrigt för att trivas och stanna kvar efter utbildningen, menar han.

− Sören är genom sin bakgrund väl lämpad för arbetet med att locka aktörer som kan bedriva utbildning på campus. Detta är en del i satsningen att skapa ett kommunalt campus som ska vara i drift hösten 2025, säger kommundirektör Daniel Wäppling.