Karta över Oljehamnsvägen och Munkahusvägen.
trafik

Asfaltering under kommande vecka

Oljehamnsvägen och Munkahusvägen asfalteras under vecka 43 och 44. Trafiken kommer att påverkas under den perioden.

Arbetet längs Oljehamnsvägen och Munkahusvägen pågår mellan den 27 oktober och den 2 november. Under de dagarna påverkas trafiken på olika sätt.

Onsdag 27 oktober:

Vi fräser bort asfalten på Oljehamnsvägen. Vägen är öppen i båda riktningarna, men vakter dirigerar trafiken förbi arbetsplatsen.

Torsdag 28 oktober:

Vi fräser bort asfalten på Munkahusvägen. Vägen är öppen i båda riktningarna, men vakter dirigerar trafiken förbi arbetsplatsen.

Måndag 1 november:

Vi asfalterar Oljehamnsvägen: sträckan”Beijerrondellen”–Munkahusvägen. Vägen är avstängd i södergående körfält. Trafiken leds om via ”Beijerrondellen”, Vekerumsvägen, Södra Stillerydsvägen, Östersjövägen, Öresundsvägen och Munkahusvägen.

Tisdag 2 november:

Vi asfalterar Munkahusvägen: sträckan Oljehamnsvägen–Öresundsvägen. Vägen är öppen i båda riktningarna, men vakter dirigerar trafiken förbi arbetsplatsen.

 

Asfaltsbolaget utför arbetet på uppdrag av Karlshamns kommun.