Foto på en tårta där någon tagit en bit. På tårtan står det i chocklad Årets arbetsplats
kommun

Årets arbetsplats 2020 är Karlshamns kommun

Varje år delar Karlshamns kommun ut utmärkelsen Årets arbetsplats till en kommunal arbetsgrupp eller arbetsplats där verksamheten kännetecknats av goda resultat under det gångna året. För att uppmärksamma alla medarbetare och chefer för en extraordinär insats under det gångna pandemiåret har alla kommunala arbetsplatser därför gemensamt utsetts till Årets arbetsplats 2020!

– En av kommunens chefer kom med idén att vi skulle göra något extra för våra medarbetare mitt i allt slit, och det tyckte vi i kommunens ledningsgrupp var en bra idé. Därför har alla kommunala arbetsplatser gemensamt utsetts till ”Årets arbetsplats 2020”, säger Daniel Wäppling, kommundirektör.

Juryns motivering lyder:

År 2020 har varit allt annat än ett normalår och Karlshamns kommun har likt de flesta andra organisationer påverkats av pandemin. Under det gångna året har vi sett många chefer och medarbetare arbeta hårt för att verksamheten ska fungera med fortsatt hög kvalitet – det har krävts extra mycket tålamod och engagemang, samarbete utöver det vanliga, kreativitet, flexibilitet och inte minst ett professionellt förhållningssätt. Därför bör alla anställda hyllas!

Juryn har i år bestått av Per-Ola Mattsson, ordförande i kommunstyrelsen, Mats Dahlbom, vice ordförande kommunstyrelsen, kommundirektör Daniel Wäppling och HR-specialist Jessica Lindström.

Presentkort och digital föreläsning

Som en liten gest för arbetsgivarens uppskattning får alla anställda ett presentkort från Centrumföreningen på ett hundra kronor och möjlighet att se en digital föreläsning som kommunledningen hoppas ska inspirera och ge energi, både i privatlivet och på arbetet.

– Då personalklubben på grund av pandemin inte kunnat genomföra sina uppskattade föreläsningar har vi istället fått en föreläsning specialinspelad för Karlshamns kommun, säger Marie Björnsson, HR-chef.

I föreläsningen ”Vanor för välbefinnande – om att stärka sig själv och andra” tar psykologen och författaren Katarina Blom upp frågor som: Vad är egentligen lycka och välbefinnande? Hur mycket går det att påverka hur vi mår om dagarna? Varför motarbetar hjärnan ofta oss då det kommer till vårt välbefinnande, och vad kan vi göra för att stärka både oss själva och andra?

– Väl medvetna om att detta är en liten gest är kommunledningens förhoppning ändå att detta kan ge positiv inspiration och värdefulla verktyg för såväl grupp som individ, säger Daniel Wäppling.