− Beslutet innebär att vi nu kan fortsätta att förvalta det vi har och ta hand om de satsningar som vi redan har satt igång, säger Per-Ola Mattsson (S), ordförande i kommunstyrelsen och pekar bland annat på markförsäljning för utveckling av nya bostadsområden och företagsetableringar. Foto: Annette Sandberg
politik

2022 års budget klubbad

Fyra budgetförslag ställdes mot varandra när Karlshamns kommunfullmäktige samlades till oktobermöte i Väggahallen. Kommunstyrelsens förslag baserat på den styrande koalitionens budgetförslag vann med 25 röster mot Karlshamnsoppositionen som fick 15 röster. 

Budgetsammanträdet är årets kanske viktigaste fullmäktigemöte där drygt två miljarder kronor från främst skatteintäkter och statsbidrag fördelas till kommunens totalt nio nämnder. Det vinnande förslaget till budget för 2022 var det som den styrande koalitionen (S, C och MP) har arbetat fram. Övriga budgetförslag kom från Karlshamnsoppositionen (M, L och KD) samt från SD och V.

Budget och flerårsplan

Den nya budgeten och flerårsplanen spänner över tre år och omfattar bland annat ekonomiska resultatnivåer och fastställda nettoinvesteringar.

Fastställd resultatnivå för åren 2022-2024

  • 2022: 22 miljoner kronor
  • 2023: 22 miljoner kronor
  • 2024: 23 miljoner kronor

Fastställda nettoinvesteringar för åren 2022-2024

  • 2022: 153 004 tkr
  • 2023: 130 041 tkr
  • 2024: 152 000 tkr

Oförändrad skattesats

Nuvarande skatt på 22,33 kronor ligger kvar under 2022.

Se fullmäktigemötet i efterhand

Du kan följa hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträde i webb-TV.

I kallelsen hittar du Karlshamnsoppositionens och kommunstyrelsens budgetförslag i sin helhet. 

Vänsterpartiets budgetförslag

Sverigedemokraternas budgetförslag

Protokoll från kommunfullmäktiges möte kommer att publiceras här på webbsidan i slutet av veckan.