Svängsta förskola

Antal avdelningar: 6

Driftsform: Kommunal

Öppettider: Måndag – fredag klockan 06:15-18:15

Telefon

Om förskolan

Svängsta förskola är belägen cirka 600 meter från centrum. Naturskönt placerad med skogen alldeles intill.  Lokalerna är äldre men trevliga.

Maten tillagas från grunden i förskolans eget kök.

Organisation

Det finns fem avdelningar i den stora byggnaden och en i Villan bredvid.

Verksamhet

All verksamhet under hela dagen utgår ifrån våra styrdokument – läroplan för förskolan och skollagen. Verksamheten vilar på vetenskaplig grund.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi erbjuder olika innehållsrika och inbjudande miljöer som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Verksamheten är till stor del inriktad mot utomhuspedagogik. Tillgången till naturen finns både inom och utanför förskolans område.

Samverkan med vårdnadshavare

Kontakten med vårdnadshavare är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ha ett nära och förtroendefullt samarbete, så att du och ditt barn ska trivas hos oss.

Vi erbjuder:

  • Daglig och öppen dialog, där barnets välbefinnande står i fokus
  • Introduktionssamtal
  • Utvecklingssamtal
  • Utvecklingssamtal vid övergång till förskoleklass
  • Föräldramöten och trivselkvällar
  • Forum för samråd

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Om det är något du funderar över, stort eller smått, finns vi tillhands för ett samtal.